Ledenvergadering V&VN Transferverpleegkundigen en V&VN TTV d.d. 10 mei 2021

  • 28 mei 2021
  • Nieuwsbericht
  • Transferverpleegkundigen
Strategisch Adviseur

Voor het eerst de jaarlijkse ledenvergadering van de afdeling online via Teams!

Natuurlijk heeft het nadelen, het is minder interactief, je mist de gezellige sociale contacten voor- en na de vergadering, maar…. daarnaast zijn er vele voordelen, nog nooit hebben zoveel leden van onze toch kleine afdeling de vergadering bijgewoond, een kleine 70, wat een betrokkenheid, echt geweldig. En wat heeft het iedereen een reistijd bespaard.

We hadden een mooie agenda. Lianne Bosscher, onze voorzitter a.i., schetste de speerpunten van de afdeling waar we ons het afgelopen jaar op hebben gefocust.  Deskundigheid, regionale netwerken, samenwerken in de zorgketen en de Vereniging Nieuwe Stijl.

Goed te vermelden dat er nu naast de opleiding Transferverpleegkundigen via de HAN en de STOC, een nieuwe opleiding is gestart via Avans Hogeschool. Een mooie ontwikkeling om het beroep verder te professionaliseren. De regionale netwerken zijn goed in beeld en de meeste transferbureaus in het land zijn aangesloten bij een regionaal netwerk.

Hierna gaf Joyce Kranendonk, de vice-voorzitter, enkele mooie voorbeelden van samenwerken in de keten, vooral het “Stroomschema vervolgzorg”, uitgewerkt samen met VWS en ZN en de actieve bijdrage aan een initiatief van VWS om de thuiszorg voor kinderen beter te organiseren, mogen met recht een succes genoemd worden. Conny de Pee, voorzitter van de vakgroep TTV, vervolgde met enkele resultaten van de vakgroep TTV het afgelopen jaar. Zo is de eerste opleiding TTV inmiddels met succes afgerond en is er een mooie samenwerking met de afdeling oncologie ontstaan om de expertise van beiden te gebruiken om de zorg voor oncologiepatiënten in de keten steeds verder te optimaliseren. Kort werd de “afsluiting financieel resultaat 2020 en de begroting 2021” doorgenomen door de penningmeester van de afdeling, Suzanne Leijnse. Zij draagt deze taak halverwege het jaar over aan Corrie Baars, lid van de vakgroep TTV. 

Hierna volgde de presentatie van Aafke de Groot, specialist ouderengeneeskunde bij Vivium en Amsterdam UMC. Onderwerp, “ Triage voor geriatrische revalidatie, hoe beslissen we eigenlijk”. Een verslag van een vragenlijst onderzoek naar de triage voor Geriatrische Revalidatie Zorg gehouden onder specialisten ouderen geneeskunde en transferverpleegkundigen. De resultaten worden nog verder bewerkt en zijn onderdeel van Aafke haar promotieonderzoek en zullen dan zeker aanleiding geven tot verdere discussie in onze beroepsgroep om te komen tot een zorgvuldige triage voor instroom in de GRZ.

Toen volgde een interessante pitch van Conny de Pee en Antoinette van Dongen, transferverpleegkundige ziekenhuis Bernhoven, over de samenwerking tussen het ziekenhuis en de thuiszorg in coronatijd. Snelle communicatie en duidelijke protocollen zorgde ervoor dat de transferverpleegkundige op de SEH thuiszorg en zuurstof regelde met alle administratie eromheen, zodat vele patiënten niet opgenomen hoefde te worden in het ziekenhuis. 

Als laatste een vooruitblik op 2021-2022. Wij willen als bestuur zo snel mogelijk weer gaan werken aan nieuwe speerpunten. Graag input, goede ideeën, mail ze ons! Eén van de speerpunten wordt in ieder geval de website, deze moet veel informatiever en duidelijker, zoals een van onze leden tijdens de vergadering aangaf. Verder goed te vermelden dat we er 2 nieuwe bestuursleden bij hebben en dat we in het najaar net als in het voorjaar weer een webinar gaan organiseren. 

Als laatste goed te vermelden dat we nauw betrokken zijn bij de nieuwe organisatiestructuur, Vereniging Nieuwe Stijl. Er draaien verschillende pilots om deze nieuwe structuur uit te proberen. Het is belangrijk om elkaar te blijven vinden, niet alleen in ons eigen werk, maar ook in samenwerking met de verschillende afdelingen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!