e-overdracht; minder administratie en betrouwbaar.

  • 14 januari 2020
  • Nieuwsbericht
  • Transferverpleegkundigen

E-overdracht; minder administratie en betrouwbaar

Per jaar vinden ongeveer 300.000 verpleegkundige overdrachten plaats. Om ervoor te zorgen dat informatie over de patiënt volledig en eenduidig wordt overgedragen, zijn afspraken gemaakt over de informatie die bij een verpleegkundige overdracht uitgewisseld moet worden. Deze afspraken zijn vastgelegd in de informatiestandaard verpleegkundige eOverdracht. Hierdoor zijn verpleegkundigen aanzienlijk minder tijd kwijt aan het overtypen van informatie en worden er minder fouten gemaakt. De informatiestandaard zorgt daarnaast voor een eenduidige, volledige en elektronische gegevensoverdracht.

De meeste transferverpleegkundigen laten het maken van een overdracht over aan de afdelingen, maar er moeten wel zorgaanvragen met bijbehorende gegevens over de zorg en de patient overgedragen worden aan de instelling die de zorg overneemt. In het filmpje hieronder komt ook een transferverpleegkundige aan het woord die gegevens over moet typen in een overdrachtsysteem (zoals Point) en daar extra tijd mee kwijt is. 

In het land draaien momenteel 7 proeftuinen met deze manier van gegevens overdragen. Bij deze proeftuinen zijn ook transferverpleegkundigen betrokken. We gaan jullie in de toekomst en op de landelijke dag (van 7 november 2020) meer vertellen over deze ontwikkelingen die ons werk beter maakt en een tijdsbepsparing op gaat leveren. 

Naar filmpje.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)