Cursus Transferverpleegkundige (nascholing)

  • 10 februari 2023
  • Training/Scholing
  • Transferverpleegkundigen
To Learn Gb1de23429 1920

Datum
10 februari 2023 & 17 maart 2023 (2 dagen)

Locatie 
Groenewoudseweg 1
6524 TM Nijmegen

Omschrijving
Wil jij als transferverpleegkundige op de hoogte blijven van de meest recente veranderingen in de zorg? Loop je in het werkveld tegen dingen aan met betrekking tot de wet- en regelgeving of het juridisch kader, en leer je graag van vakgenoten hoe zij hiermee omgaan? Dan is deze nascholing voor jou!

Het vak van transferverpleegkundigen is sterk in ontwikkeling. Als transferverpleegkundige werk je in een dynamische omgeving en sta je voortdurend voor complexe vraagstukken. De Nederlandse gezondheidszorg is continu in ontwikkeling. Je hebt dagelijks te maken met toenemende medische behandelmogelijkheden, financiële schaarste en veranderende wet- en regelgeving. Er zijn bovendien steeds nieuwe mogelijkheden in de zorg die thuis verleend kan worden. De opvattingen over de zorg veranderen en de organisatie van de zorg zelf verandert ook. Om je functie te kunnen blijven vervullen, is het essentieel dat je beschikt over de meest actuele kennis en vaardigheden. Daarnaast is het van belang dat je jouw rol als procesbegeleider in de keten actief oppakt.

Programma
De nascholing bestaat uit 2 lesdagen, onderverdeeld in 4 dagdelen. Een dagdeel is 3,5 uur. 

De nascholing is als volgt opgebouwd:

In dagdeel 1 wordt de wet- en regelgeving besproken aan de hand van vooraf ingeleverde vragen en casuïstiek. Daarna volgt een casuïstiekbespreking in subgroepen, onder begeleiding van een of twee docenten (afhankelijk van de grootte van de groep). Hierbij gaat het met name om complexe casuïstiek, bijvoorbeeld de onverzekerde buitenlandse patiënt, Wet Zorg & dwang en het toepassen van de AVG.

In dagdeel 2 wordt het juridisch kader besproken aan de hand van vooraf ingeleverde vragen en casuïstiek. Daarna volgt weer een casuïstiekbespreking onder begeleiding van een of twee docenten.

In dagdeel 3 wordt ingegaan op ieders leervaardigheden: hoe leer ik en hoe kan ik dit inzetten bij het up to date houden van mijn kennis en vaardigheden?

In dagdeel 4 wordt aandacht besteed aan de rol van de transferverpleegkundige als procesbegeleider in de keten. In dit dagdeel werken we met acteurs, waarbij het gesprek wordt geoefend met patiënt, naasten en andere betrokken stakeholders in het transferproces en de keten.

Meer informatie

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!