Wat doen wij

De komende jaren gaat de vakgroep aan de slag met de speerpunten:

Deskundigheid van de Technische Thuiszorgverpleegkundige
Regionale netwerken
Samenwerking partners in de zorgketen

De doelen die we bij deze speerpunten voor ogen hebben zijn:

 • Uniformiteit van teams zodat samenwerkingspartners weten waar ze aan toe zijn.
 • Vertegenwoordiging bij partijen zoals de IGZ en Zorgverzekeraars.
 • Landelijke protocollen en richtlijnen ontwikkelen
 • Samenwerking op landelijke niveau intensiveren met de transferverpleegkundigen, oncologieverpleegkundigen en wijkverpleegkundigen.
 • Deskundigheidsgebied in het kwaliteitsregister beheren.

De vakgroep zal op deze punten steeds meer de samenwerking gaan zoeken met haar leden. 
Meer informatie over de speerpunten en door de vakgroep op te zetten projecten vind je op ‘mijn venvn’. Dit is een online platform voor leden van de V&VN en de afdelingen.  Bijbehorende documenten zoals het Expertisegebied zijn voor leden ook beschikbaar op ‘mijn venvn’

Even voorstellen

Het bestuur van de V&VN Technische Thuiszorgverpleegkundigen bestaat uit de volgende leden:

 • Conny de Pee, voorzitter en penningmeester
 • Judith Nak
 • Monique Mommers
 • Corrie Baars         

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)