Webinar ‘PIJN’ 17 mei 2022 Vakgroep V&VN TTV

  • 31 mei 2022
  • Nieuwsbericht
  • Technische Thuiszorg
Laptop Online

Naar aanleiding van ons webinar op 17 mei jl., hebben enkele deelnemende bestuursleden hun bevindingen beschreven.

Presentatie Pijn en pijnanamnese door Manon Immerzeel
Manon Immerzeel, VS pijn, AGZ, heeft het gebruik van de pijnanamnese toegelicht (https://www.venvn.nl/afdelingen/pijnverpleegkundigen/meetinstrumenten/).

Tips die ze daarbij geeft: geef de patiënt de tijd te antwoorden, luister en observeer! Gebruik het meetinstrument voor de structuur en om inzicht alle aspecten (VALTIS= voorgeschiedenis, aard, locatie, tijd, intensiteit en samenhangende factoren) rondom de pijn te krijgen. 

Voor pijnbestrijding verwijst Manon naar de verschillende richtlijnen 'pijn bij kanker' en de richtlijn 'chronische pijn'.

PowerPoint Manon.

Corrie Baars, V&VN TTV werkzaam bij TTV Vivent


Presentatie Complementaire zorg door Jose Pijnenburg
In het tweede deel van de webinar heeft Jose Pijnenburg pijn verpleegkundige aan het Laurentius Ziekenhuis te Roermond vertelt over Complementaire zorg.

Complementaire zorg is aanvullend op medische behandelingen. Denk aan hand/voet massage, etherische oliën, muziektherapie en ontspanningsoefeningen zoals Yoga. Het is niet hetzelfde als alternatieve therapie wat een behandelingsvorm is. Complementaire zorg kan mede helpen om pijnbeleving te verzachten. Er zijn oliën zoals Lavendel die ontspannende werking hebben. Lavendel in reuk vorm maar ook als massage. Kan dat bij iedereen? is een vraag. Nee bij sommige kankersoorten heeft masseren een negatieve bijwerking. Vraag het de behandelend arts wat wel en niet kan. Het luisteren naar muziek is gebruikmaken van de invloed die muziek heeft op ons lichaam en geest heeft. Er zijn verschillende muziekstukken te downloaden.

Er is een basiscursus Complementaire Zorg bij V&VN en een Post hbo Verpleegkundige Complementaire Zorg aan de HAN in Nijmegen.   

Helaas mogen we de PowerPoint niet op onze website plaatsen. Voor belangstellenden is informatie  te krijgen bij: Marion Giesberts, Marion.Giesberts@han.nl.

Dominique Ingenhoest, V&VN TTV werkzaam bij BIT team Zorgstroom


Presentatie intrathecale pijnbestrijding door Floor Kooijmans, verpleegkundig consulent pijnbehandeling/palliatieve zorg Radboud UMC
Floor legt uit dat bij intrathecale pijnbestrijding een katheter (ITC) ongeveer 10 cm in de spinale ruimte (intrathecale ruimte) van het ruggenwervelkanaal  wordt ingebracht. De spinale ruimte is de ruimte naast het ruggenmerg waar de liquor zich bevindt.  De ITC wordt getunneld naar de buik of schouder, afhankelijk van de wensen en mobiliteit van de patiënt.

Door toediening van lokaal anesthesie zoals bupivacaine, ontstaat een blokkade van prikkelgeleiding over bepaalde dermatomen met als gevolg verminderde sensoriek en soms ook motoriek. Morfine zorgt voor een blokkade van de pijngeleiding. Spinale toediening van morfine is 100 maal sterker als subcutane toediening en 300 maal sterker als bij orale inname.

Een ITC wordt ingebracht als er sprake is van een beperkte levensverwachting bij oncologische patiënten, als de pijn onvoldoende onder controle is met reguliere pijnstilling of als de patiënt hiervan te veel bijwerkingen ondervindt. Daarnaast moet de pijn gelokaliseerd zijn.

De insteekopening wordt afgedekt met een steriele tegaderm  pleister waarbij de harde plastic  koppelingen worden ingepakt met een steriel gaas om drukplekken te voorkomen.

Tenslotte vertelt Floor wat wij in de thuissituatie kunnen doen bij een toename van de pijnklachten zoals vragen wat het beloop van de pijnklachten is, waar de pijn zit, nieuwe of bekende plaats? Is er is iets gebeurd zoals pomp gevallen, patiënt gevallen? Geeft de bolusdosering verlichting? Ook is het belangrijk de insteekopening en de lijnen te controleren op tekenen van infectie of lekkage van koppelingen.

PowerPoint Floor

Monique Mommers, V&VN TTV, Specialistische verpleging thuis, werkzaam bij Thebe Thuiszorg

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)