Resultaten enquete

  • 19 december 2019
  • Nieuwsbericht
  • Technische Thuiszorg

Verslag resultaten enquête

De enquête is door 18 teams ingevuld, de resultaten laten een diversiteit in scholing en toetsing zien.

Op vraag welke theoretische scholingsvorm(en) van toepassing zijn, antwoordden 14 teams dat zij e-learning van een externe organisatie betrekken, 10 teams maken gebruik van intern ontwikkelde e-learning modules. Acht teams ontvangen scholing door interne presentaties, 5 teams door externe presentaties. Wat betreft de frequentie van de scholing, 8 teams volgen jaarlijks theoretische scholing en ook 8 teams antwoordden 1 x per 3 jaar. Eén team gaf aan 1 x per 2 jaar één team minder dan 1-3 jaar.

Ook de praktijktoetsing laat variatie zien: door intercollegiale toetsing (12), verpleegkundige beoordelaars (9), praktijkopleiders (2) en op een andere wijze (4). De frequentie van de praktijktoetsing varieert van 1 maal per jaar (5), 1 maal per 2 jaar (3) en 1 maal per 3 jaar (10).

De e-learning modules die gevolg moeten worden geven aan dat er een grote diversiteit bestaat in de handelingen die technische thuiszorg teams uitvoeren.

Ambulante compressie therapie (5)

Bloedafname/bloedkweken (5)

Bloedtransfusie (9)

Centraal veneuze catheter/parenterale voeding (18)

COPD (4)

Diabetes (8)

Farmacologie (9)

Inbrengen neus-maagsonde/enterale toegangswegen (16)

Katheteriseren (17)

Mamma care (1)

Medicatie veiligheid (12)

Palliatieve zorg (10)

Perifeer infuus (17)

Peritoneale dialyse (15)

Picc (17)

Pijn (12)

Rekenen (16)

Sondevoeding (13)

Stomazorg (7)

Tracheazorg (15)

Veilig werken met cytostatica (6)

Wondzorg (9)

Zuurstof toediening en pulmonaal toilet (11)

Overig (8)

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)