Korte terugblik webinar over TPV (Totale parenterale voeding) op 9 november 2023

  • 14 december 2023
  • Nieuwsbericht
  • Technische Thuiszorg
Laptop Online

Intraveneuze  toedieningswegen 
Na het welkomstwoord heeft Judith Meijerink, werkzaam in het darmfalen team van het UMC Radboud te Nijmegen uitleg gegeven over de verschillende soorten van intraveneuze toedieningen van TPV.

De keus van de behandelend specialist voor het soort lijn, passend bij de individuele patiënt, tot aan de verzorging, voor en nadelen en complicaties die kunnen ontstaan, zoals het lekken van de lijn zijn behandeld. De Hickman katheter, porth a cat (PAC) en  PICC- lijn zijn besproken in dit webinar. Bij patiënten met TPV wordt bij voorkeur een Hickman katheter ingebracht. De PAC bij TPV komt niet heel vaak meer voor.

Ieder ziekenhuis heeft afspraken en adviezen rondom de verzorging van de CVC. Het wel of niet een krul leggen in de lijn of het gebruik en duur van afdekfolie op een getunnelde CVC , wel of niet aspireren of klemmetjes open of dicht etc. 

Tijdens het behandelen van dit onderwerp in het webinar is ook de behoefte weer gebleken aan het hebben van een eenduidige richtlijn voor infusie, die momenteel in ontwikkeling is.

Karin van Dulmen (Sensire)

TPV & IV medicatie thuis  
Tirzah Tas, VS bij APPO vertelde over de werkwijze die sinds 2021 veranderd is. Vanaf 2021 wordt een patiënt via de poli van het darmfalenteam AMC aangemeld bij een technisch thuiszorg team en wordt de patiënt in de thuissituatie getraind volgens het protocol van het AMC. Als de patiënt voldoende getraind is komt er een verpleegkundige van APPO om de patiënt in de thuissituatie te toetsen. Vanaf dat moment mag de patiënt zelfstandig de zorg voor de TPV of IV medicatie dragen. 

De rol van het darmfalenteam AMC bestaat uit; medisch inhoudelijk beleid maken, metabool beleid maken, bieden van psychosociale begeleiding of doorverwijzing naar mw, psycholoog of psychiater. 
De rol van de technisch thuiszorg verpleegkundige bestaat uit; eerste aanspreekpunt bij problemen thuis, instructie van de handelingen, en het bieden van een luisterend oor en signaleren van problemen.  
Samen zorgen we voor een veilige thuissituatie en proberen we complicaties te voorkomen, zorgen we er voor een optimaal mogelijke kwaliteit van leven en hebben nauw contact met elkaar indien nodig. 

APPO heeft verschillende kwaliteitsproducten in hun assortiment waar patiënten gebruik van kunnen maken, denk aan infuuspaal, tas voor tpv en cover PICC lijn.

Er is ook een nieuwe structuur mb.t. de financiering. De financiering gaat op ziekenhuisbudget, er is geen onderscheid meer in chronische en kortdurende TPV en het wordt ook vergoed binnen een WLZ instelling.  

Deze presentatie heeft duidelijk gegeven over de werkwijze van net netwerk rondom een patiënt met TPV en/of IV medicatie thuis.

Marloes van Dinther (Vivent)

Welke voeding bij welke patiënt
Als tweede spreker was Julie Visser aan het woord, zij is diëtist en PA in opleiding in een van de expertise centra , het Amsterdam  VUMC.

Julie vertelde over de 3 typen darm falen en welk type zorg deze patiënten krijgen. 

Daarnaast werd uitgebreid stil gestaan bij de verschillende soorten TPV, hoe deze zijn samengesteld en hoe ze worden ingezet. De toedieningswijze, waaronder de taper up en de taper down mogelijkheid werd uitgelegd en hoe je hier op kan anticiperen als TTV.

De complicaties van het toedienen van TPV kwam ook aan de orde.

Tenslotte belichte Julie de meerwaarde van de expertisecentra waaronder de 24/7 bereikbaarheid.

In de chat kwam naar voren dat meer afstemming tussen de expertisecentra fijn zou zijn en dat TPV in de palliatieve fase maatwerk is.

Het was een interessante voorlichting met na afloop een mooi aanvullend gesprek met de deelnemers.

Judith Nak (BIT team Zorgstroom)

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd