Groot succes online webinar V&VN TTV

  • 12 juli 2021
  • Nieuwsbericht
  • Technische Thuiszorg
Laptop2

Op 2 juni jl. vond ons eerste online webinar plaats. Wij waren ontzettend blij met de enorme belangstelling. Zó blij dat we hebben besloten om op 9 november een tweede webinar te organiseren. Dus zet deze datum vast in je agenda!

Onderstaand vinden jullie alle PowerPoints van de webinar op 2 juni 2021 met een voorstukje van degene die de presentatie hebben gegeven.

1: “De toekomst van de TTV in Nederland: wat komt er op ons af en waar willen we naar toe”. Nellie Kolk, beleidsadviseur V&VN en contactpersoon TTV in samenwerking met Corrie Baars, bestuurslid vakgroep TTV en werkzaam bij VTT Vivent

Kijkend naar het ontstaan van de eerste technische thuiszorgteams, in de jaren 90 van de vorige eeuw, wordt duidelijk dat er een enorme verschuiving plaats heeft gevonden in de taken die door deze teams uitgevoerd worden. In het expertisegebied van de TTV wordt de rol die de verpleegkundige heeft, beschreven, namelijk samen met professionals en de cliënt kijken welke zorg het beste op welke plaats gegeven kan worden, dit brengt uitdagingen met zich mee.  
Meer en meer zorg verplaatst vanuit het ziekenhuis naar thuis.
Recent is ervaren dat de corona-pandemie voor een snelle samenwerking en opstart van zorgtrajecten thuis kan zorgen. Andere trajecten vragen meer voorbereidingstijd en afstemming, denk bijvoorbeeld aan toediening van chemo- en immuuntherapie thuis. In de pitches tijdens dit webinar horen jullie voorbeelden van organisaties die aan het pionieren zijn geweest en welke stappen daarin zijn gezet. 

De ontwikkeling staat niet stil, wie weet wat de inhoud van ons vak over vijftien jaar zal zijn....

Naar PowerPoint Nellie en Corrie

2: “Zometa thuis”. Hoe komt een en ander tot stand.
Judit Nak, bestuurslid vakgroep TTV en werkzaam bij het BIT team van Zorgstroom

Onderstaande PowerPointpresentatie  beschrijft het proces hoe een en ander tot stand Na jarenlange bemiddeling om nog meer thuisbehandelingen te realiseren, met en zonder succes, deel ik graag een voorbeeld waarbij het wel is gelukt. Verschillende cliënten krijgen inmiddels thuis de Zolenodrinezuur (Zometa) intraveneus toegediend, wel zo efficiënt en klantvriendelijk ! Onderstaande PowerPointpresentatie  beschrijft het proces hoe e.e.a. tot stand is gekomen. Technische thuiszorg verpleegkundigen dragen graag hun steentje bij om het aantal thuisbehandelingen te vergroten.

Naar PowerPoint Judith

3: “Toediening oncolytica thuis, wat gebeurd er al en waar staan we nu”.
Lisette Bruijnis, bestuurslid afdeling oncologieverpleegkundigen en werkzaam in het OLVG Amsterdam en Conny de Pee bestuurslid vakgroep TTV en werkzaam bij TTV Pantein

In de praktijk ziet we een groeiende vraag naar de verplaatsing van de oncologische zorg. De missie van de oncologie- en de technische thuiszorgverpleegkundigen is het tegemoet komen aan deze steeds complexer wordende zorgvraag thuis. Om aan deze complexe zorgvraag te kunnen voldoen is het van belang een landelijke eenduidige werkwijze te ontwikkelen. In de oncologische zorg moeten we rekening houden met de Soncosnormen (Stichting oncologische samenwerking) In deze Soncosnormen staat een multidisciplinaire visie op de kwaliteit van zorg beschreven. Het vastleggen van (rand) voorwaarden waaraan goede oncologische zorg zou moeten voldoen. V&VN Oncologie wil graag met V&VN Technische Thuiszorg (maar ook in samenwerking met SONCOS, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS) bovenstaande situatie in kaart brengen en optimaliseren.

Naar PowerPoint Conny

Deze presentatie is een mooi voorbeeld van toediening van oncolytica thuis, door de oncologieverpleegkundigen van het OLVG in samenwerking met een zorgverzekeraar. Deze zorgverzekeraar wil graag meer toediening van oncolytica thuis in samenwerking met gespecialiseerde technische thuiszorgteams. De toekomst!

Naar PowerPoint Lisette

4: “Opleiding TTV, wat is de meerwaarde voor jou?”
Irma Mosselman, coördinator opleiding TTV, werkzaam bij de HAN en An van den Broek, één van de eerste afgestudeerde studenten, werkzaam bij TTV Pantein

Naast het persoonlijk ontwikkelen door je te verdiepen in situaties uit de praktijk, richt de opleiding zich ook op klinisch redeneren. Je leert verpleegkundig leiderschap te tonen door verder te willen groeien in jouw vak, bijvoorbeeld door het maken van een kwaliteitverbeterplan. Het kwaliteitverbeterplan is gericht op de praktijk, zodat je verbeterpunten aan het licht kunt brengen, te implementeren en je collega’s te overtuigen deze verbetering in te zetten. Daarnaast leer je veel van de intervisietechnieken, gespreksvaardigheden en het omgaan met en geven van feedback. Alles een belangrijk onderdeel van ons werk! Zoals leerling van de eerste groep, An van den Broek zo mooi verwoordde: Het was een hele zoektocht om te zorgen dat de opleiding paste binnen mijn werk- gezin- en sociale omgeving, maar ik heb veel geleerd. Zo is haar kwaliteitverbeterplan geïmplementeerd binnen haar werkomgeving en is gepubliceerd in de Nieuwsbrief en presenteert zij zich in dit webinar, wat een leerpunt voor An was. Inmiddels is de 2de groep alweer een half jaartje bezig en zijn de eerste opdrachten ingeleverd en behaald. Een opdracht klinisch redeneren, een praktijktoets handelingen en het onderwerp voor het kwaliteitsplan!
Nu even rust en na de vakantie in volle vaart verder. Succes studenten!

Aanmelden voor de volgende groep kan, zie PowerPoint.

Naar PowerPoint Irma


Collega’s die mee willen denken in de werkgroep indiceren kunnen zich melden bij Corrie Baars: c.baars@vivent.nl.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)