Geslaagd webinar 'Palliatieve zorg in de thuissituatie'

  • 22 november 2021
  • Nieuwsbericht
  • Technische Thuiszorg
Laptop Online

Wij kijken terug op een zeer geslaagd online webinar op 9 november jl.! Met vooraf al 143 aangemelde deelnemers was het een drukbezocht webinar, waarin we veel informatie hebben ontvangen over Palliatieve zorg en vragen hebben kunnen stellen over dit actuele onderwerp. De feedback uit de evaluatieformulieren zal worden gebruikt om onze toekomstige webinars nog verder te verbeteren.​

We bedanken nogmaals Anja Guldemond en Monique van Schuppen voor hun inspirerende bijdrage.

Onderstaand een korte weergave van de presentaties tijdens de webinar op 9 november 2021.

Advanced care planning 
Anja Guldemond (V&VN Palliatieve Zorg) nam ons in vogelvlucht mee in de advanced care planning. Markering palliatieve fase middels de surprise-question, tevens het moment dat advanced care planning/ proactieve zorgplanning van start gaat, werd behandeld. 
Vanuit het kwaliteitskader palliatieve zorg werd ook de link gelegd naar veel bruikbare hulpmiddelen in de vorm van score-instrumenten en richtlijnen. De verschillende rollen en initiatiefnemers van het traject van proactieve zorgplanning kwamen aan bod.
Belangrijkste tips voor ons als verpleegkundige waren: Luister, neem rust voor het gesprek, niet alles hoeft in 1 gesprek aan bod te komen, laat het plan gaan over leven en niet over dood en vooral: maak van het plan geen afvinklijstje!

Klik hier om de PP te bekijken.

Corrie Baars, verpleegkundige VTT-Vivent


PAT team
 
De tweede presentatie is gegeven door Monique Schuppen, palliatief en oncologieverpleegkundige, bestuurslid V&VN Palliatieve Zorg en consulent van een PAT team.
Er waren in de presentatie weer verschillende eyeopeners, zoals het nieuwe landelijke nummer voor het consulteren van een PAT team: 088-6051444.
Monique liet ons ook duidelijk weten dat een consulent ook bereikbaar is voor verpleegkundigen die een vraag hebben over depcomplexe problematiek van de palliatieve zorg. Het PAT team is dus zeker niet alleen bereikbaar voor vragen van artsen. Belangrijk is ook te weten dat alle adviezen zijn gebaseerd op de landelijke richtlijnen. Een inspirerende presentatie.
Monique is te volgen op Instagram: palliatiefconsulent Monique.

Klik hier om de PP te bekijken.

Conny de Pee, TTV Pantein

TPV/SV 
TPV/SV in laatste levensfase brengt vragen en zorgen met zich mee. Aan de hand van een casus bespreken we de problemen. Wanneer stoppen we? Wie is verantwoordelijk? Hoe zorgen we ervoor dat cliënt, familie huisarts en de verpleegkundige gezamenlijk een besluit kunnen nemen. Tijdens dit interactieve deel van de Webinar worden er veel vragen gesteld.  Elke casus is uniek, wat bij de toehoorder misschien vreemd lijkt is het voor de cliënt en zijn familie een proces geweest die ze nodig hadden om het naderende afscheid een plekje te geven. Om de keuze te kunnen maken stoppen of door gaan met tpv/sv is voor alle betrokkenen belangrijk dat ze goed geïnformeerd worden zeker als de bijwerkingen  een negatief effect hebben op zijn of haar welzijn. 

Dominique Ingenhoest, verpleegkundige BIT team Zorgstroom

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)