Ontwikkeling ‘richtlijn verzorging CVK’

  • 18 februari 2022
  • Nieuwsbericht
  • Technische Thuiszorg
TTV Wijkverpleging

Onlangs is landelijke een werkgroep gestart met de ontwikkeling van een ‘verpleegkundige richtlijn verzorging Centraal Veneuze Katheters’, in opdracht van V&VN en ZonMw. Het ontwikkelen van de richtlijn wordt uitgevoerd door het Erasmus MC (afdeling verplegingswetenschap) in samenwerking met verschillende stakeholders. Twee bestuursleden van onze vakgroep TTV zijn hierbij betrokken.

Om de ‘richtlijn verzorging CVK’ te kunnen ontwikkelen is het belangrijk dat we inzicht krijgen in knelpunten m.b.t. zorg van een CVK bij cliënten in de thuissituatie. Knelpunten kunnen worden veroorzaakt doordat er bijv. onduidelijkheid is vanuit een protocol, verschillende werkwijzen bestaan of het ontbreken aan bewijs voor een handeling.

De werkgroep vraagt jullie medewerking bij het invullen van een vragenlijst over de knelpunten die jullie tegenkomen in de dagelijkse praktijk. Als je op de onderstaande link klikt, verschijnt de vragenlijst.

SURVEY: Knelpunten ontwikkeling richtlijn verzorging CVK (erasmusmc.nl).

Je kunt er ook voor kiezen om de vragenlijst in te vullen op een telefoon of tablet. Dit kan door middel van het scannen van de QR-code.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!