Gebruik dubbellumen CVK door TTV-er

  • 17 februari 2022
  • Nieuwsbericht
  • Technische Thuiszorg
TTV Wijkverpleging 3

“De zin en de onzin van methodes om dichtslibben te voorkomen”

Mijn naam is Birgitte van Berkel. Ik ben sinds 2007 werkzaam als technische thuiszorg  verpleegkundige (TTV) niveau 4 van thuiszorg organisatie Pantein.

In februari 2021 ben ik gestart met de opleiding tot Technisch Thuiszorg verpleegkundige omdat ik deze kans kreeg aangeboden van mijn werkgever. Deze opleiding vormt een goede aanvulling op mijn kennis en kunde. Ik heb na mijn inservice-opleiding tot A verpleegkundige (1992) een intensive care opleiding gevolgd (1995).

Als onderdeel van deze opleiding ga ik, in de rol van projectleider, een kwaliteitsverbeterplan uitwerken. Ik heb gekozen voor het onderwerp, voorkomen van dichtslibben van een 2 lumen centraal veneuze katheter.

De reden hiervoor is dat ik mij erg interesseer voor infuuszorg, en ik merk dat er door diverse partijen verschillende adviezen worden gegeven. Doordoor ontstaat onduidelijkheid over de te volgen protocollen bij collega’s in ziekenhuis en thuiszorg. Als er een eenduidige en werkende keuze kan worden gemaakt kan dat bijdrage aan verbetering van de zorg voor zowel patiënt als betrokken organisaties. Dat levert uiteindelijk ook weer een kostenbesparing op en daarmee ontstaat een verbetering voor alle betrokken partijen.

Veel leesplezier.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!