Projectgroepen

Binnen de afdeling Stomaverpleegkundigen zijn verschillende projectgroepen actief. Hieronder een korte omschrijving van iedere projectgroep.

Spreekt één van de onderwerpen je aan? Meld je aan en doe mee.
Opgeven kan via: secretaris.stoma@venvn.nl

Community

Deze projectgroep heeft als doel om een dynamisch en interactief online platform voor stomaverpleegkundigen op te starten en uit te bouwen. Daarnaast houdt zij zich bezig met een communicatieplan en andere communicatieuitingen als website en nieuwsbrieven. Heb je input voor website of nieuwsbrief, stuur een mail naar: communicatie.stoma@venvn.nl 

Projectgroepleden: Maaike Klerkx, Susanne van Tiggelen en Lisette van Mourik

Congres

Deze projectgroep houdt zich bezig met het organiseren van het jaarlijks landelijke congres voor de beroepsgroep stomaverpleegkundigen. Het doel hiervan is om kennis, expertise en ontwikkelingen in het vakgebied stomazorg te continueren, verdiepen en verbreden. 

Projectgroepleden: Marieke Wabeke, Thea Beuming, Gedule Hermsen, Marieke Peters, Anke van de Heuvel, Louise Blankenburgh en Gerda van Driesten

CVVN & VVN

Deze projectgroep houdt zich bezig met het intensiveren van de samenwerking met contintieverpleegkundigen. Waar liggen raakvlakken en kunnen we elkaar versterken?

Functioneringsgericht voorschrijven (FGV)

Deze projectgroep houdt zich bezig met de digitalisering van FGV, alsmede het ontwikkelen van een e-learning voor het FGV als onderdeel van het Platform Stomahulpmiddelen.

Opleidingsinstituten

Deze projectgroep heeft overleg op de aangeboden inhoud van de diverse opleidingsinstituten. Welke onderwerpen komen aan bod? Is de inhoud tussen de diverse instituten gelijkwaardig en voldoet deze aan de herziene richtlijn stomazorg?

Projectgroepleden: Joke Boots en Sandra Oosterlaar 

Spiegel jouw stomazorg

Deze projectgroep ontwikkelt visitatie als kwaliteitsinstrument in lijn met het expertise document. Zij zullen onderzoek doen naar een dergelijk instrument, voorwaarden definiëren voor implementatie en kijken hoe dit praktisch vorm kan krijgen middels een vragenlijst. 

Projectgroepleden: Dianne Hoekman, Karin van Gog, Susette van Hooijen, Sandra Gerrits en Harriët Junte

Implementatie richtlijn

Deze projectgroep houdt zich in 2020 bezig met het ontwikkelen en implementeren van een info-grafic en waaier binnen stomazorg Nederland. Deze producten helpen de stomaverpleegkundigen bij de implementatie van de richtlijn, die ten behoeve van betere patiëntenzorg staat.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!