Commissie Kinderen

De commissie kinderstomaverpleegkundigen komt 2x per jaar bij elkaar en heeft intensief contact via mail.

Doelstellingen:

- expertise m.b.t. stoma- en continentiezorg bij kinderen
- ontwikkelen van landelijke adviezen
- gesprekspartner voor: ouders/verzorgers, patiëntenverenigingen, fabrikanten/leveranciers, beroepsbeoefenaars 1e, 2e en 3e lijn en zorgverzekeraars

Agendapunten:

- blijven ontwikkelen en herzien van adviezen
- vergoedingen, verzekeraars, functioneringsgericht voorschrijven
- casuïstiek
- scholing op maat
- opzetten van Europees netwerk voor kinderstomaverpleegkundigen

Link naar Stomavereniging:

De commissie kinderen heeft ook een informatieve pagina op de website van de Stomavereniging. Hier staan onze contactgegevens, adviezen voor ouders en links naar andere websites:

https://www.stomavereniging.nl/leven-met-een-stoma/kinderen-met-een-stoma/

 

In de Commissie Kinderen zijn vertegenwoordigd:

Amsterdam UMC locatie VUmc

 • Carola Mc Donald - voorzitter
 • Floor Hoogervorst

Amsterdam UMC locatie AMC ( Emma kinderziekenhuis)

 • Marijke Voskeuil - secretaris

UMCG Beatrix kinderziekenhuis

 • Elise Delevacq- Both
 • Mascha van Dijk
 • Heleen Horinga
 • Janet Cuperus- Panneman

Erasmus MC Sophia kinderziekenhuis

 • Heleen Schillings
 • Helma Dautzenberg

MUMC

 • Eveline Smeets
 • Dianne Dinjens

Radboud UMC Amalia kinderziekenhuis

 • Marlaine Hendriks
 • Mariette van de Vorle

UMCU Wilhelmina kinderziekenhuis (WKZ)

 • Bianca Baars
 • Antoinette Sterk

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!