Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter:

Sandra van Oosterlaar, werkzaam in Deventer Ziekenhuis

voorzitter.stoma@venvn.nl 

Vice-voorzitter:

Claudia van Tienderen, werkzaam in het Spaarne Gasthuis Hoofddorp

Secretaris:

Loek Smeets, werkzaam bij Meander Thuiszorg Zuid-Limburg

secretaris.stoma@venvn.nl 

Penningmeester:

Mirjam van Berkom, werkzaam in Elkerliek Ziekenhuis Helmond

Aspirant penningmeester: Wilma Pellikaan, werkzaam in Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht 

penningmeester.stoma@venvn.nl 

Bestuursleden:

Monika Bisschop, werkzaam bij Icare Verpleging & Verzorging

Aspirant bestuursleden

Marlene de Graaf: werkzaam in het Rijnstate Ziekenhuis Arnhem

Olimpia Moldovan, werkzaam in het VUMC

 

Het bestuur wordt ondersteund door: Marleen van Aken - notulist

Speerpunten bestuur:

Voor de komende jaren zijn er 3 speerpunten:

1)       Functioneringsgericht voorschrijven zoals beschreven in de Stomamodule

2)       Educatie van de stomaverpleegkundigen

3)       Het verzamelen van data ter onderbouwing van het professioneel handelen

Doelstelling daarbij is dat alle V&VN Stomaverpleegkundigen handelen volgens het expertisedocument.      

 

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)