Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter:

Sandra van Oosterlaar, werkzaam in Deventer Ziekenhuis

voorzitter.stoma@venvn.nl 

Secretaris:

Loek Smeets, werkzaam bij Meander Thuiszorg Zuid-Limburg

secretaris.stoma@venvn.nl 

Penningmeester:

Mirjam van Berkom, werkzaam in Elkerliek Ziekenhuis Helmond

penningmeester.stoma@venvn.nl 

Bestuursleden:

Joke Boots, werkzaam in Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn

Marianne den Hertog, werkzaam in het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

Claudia van Tienderen (FGV), werkzaam in het Spaarne Gasthuis Hoofddorp

Monika Bisschop, werkzaam bij Icare Verpleging & Verzorging

 

Het bestuur wordt ondersteund door: Marleen van Aken - notulist

 

Speerpunten bestuur:

Voor de komende jaren zijn er 3 speerpunten:

1)       Functioneringsgericht voorschrijven zoals beschreven in de Stomamodule

2)       Educatie van de stomaverpleegkundigen

3)       Het verzamelen van data ter onderbouwing van het professioneel handelen

Doelstelling daarbij is dat alle V&VN Stomaverpleegkundigen handelen volgens het expertisedocument.      

 

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)