Vergoeding stomamateriaal 2023

  • 12 december 2022
  • Nieuwsbericht
  • Stomaverpleegkundigen
Logo ZV NL

Stoma materiaal valt, net als (in)continentiemateriaal, ook in 2023 binnen het basispakket. Benodigde hulpmiddelen die functionerings gericht worden ingezet worden vergoed.

Helaas wil dat niet zeggen dat alle hulpmiddelen vergoed worden. Wat wel of niet binnen het basispakket valt wordt bepaald door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het Zorg Instituut Nederland adviseert VWS over het basispakket en welke producten “binnen de aanspraak” vallen. Daarnaast kunnen zorgverzekeraars nog bijzondere afspraken maken binnen de polissen die zij aanbieden.

Voor hulpmiddelen die binnen het basispakket vallen geldt ook in 2023 een verplicht eigen risico van €385. DSW kent voor al zijn verzekerden een lager verplicht eigen risico, nl €375. De meeste mensen met een chronische aandoening maken het verplicht eigen risico volledig op. Het verhogen van het eigen risico, met het zogenaamde 'vrijwillig' eigen risico, in ruil voor een lagere maandpremie is vaak niet aantrekkelijk voor deze groep mensen. Naast dat je het hoge eigen risico zeer waarschijnlijk volledig gaat gebruiken moet je bovendien het geld ook direct beschikbaar hebben.

Op het gebied van het contracteren van stoma hulpmiddelen is voor 2023 niet veel veranderd. Een aantal zorgverzekeraars hanteert dagprijzen (VGZ, CZ en asr), een aantal hanteert clusterprijzen (een vast tarief voor producten die qua kenmerken op elkaar lijken (Zilveren Kruis, Menzis). Tot slot zijn er nog zorgverzekeraars die vergoeden wat daadwerkelijk geleverd wordt (DSW, Caresq, ONVZ, ENO, Zorg en Zekerheid). Voor het functioneringsgericht voorschrijven van hulpmiddelen maakt de wijze van afrekenmethodiek niet uit. Wat wel uitmaakt is wat de verzekerde ziet op zijn declaratieoverzicht. Zo zal er bij dagprijzen vanaf 1 januari per dag een tarief worden gedeclareerd (en dus ook het eigen risico worden ingehouden), terwijl bij de andere vormen van contract pas gedeclareerd wordt op het moment van bestellen van materiaal.

Nog goed om te weten:

* Zorgverzekeraars hebben acceptatieplicht voor het afsluiten van een verzekering

* Voor het afsluiten van een aanvullende verzekering kunnen specifieke eisen worden gesteld

* Opzeggen van je huidige verzekering moet voor 31 december 2022

* Het afsluiten van een nieuwe verzekering kan tot en met 31 januari 2023

* Lees goed de voorwaarden van budgetpolissen, vaak gaat de communicatie vooral online en kan er sprake zijn van beperkte keuze in leverancier en/ of product

* Onderleggers worden vergoed indien er sprake is van een onhygiënische situatie (spoelen, aanwezigheid van ontlasting, bloed of exsudaat)

* Lijmrestverwijderaars vallen niet binnen het basispakket. Een aantal zorgverzekeraars vergoed de producten op basis van een goede onderbouwing

* Stomasteunbandages worden vergoed bij een parastomale hernia. In algemene zin in het eerste jaar 2 stuks en daarna 1 stuk per jaar.

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)