Update FGV en kwartiermakers rol

  • 23 februari 2022
  • Nieuwsbericht
  • Stomaverpleegkundigen

Afgelopen congres hebben Tiny en Tonny ons meegenomen in hoe het functioneringsgericht voorschrijven zijn weg moet gaan vinden. We moeten met elkaar in gesprek over de zorgen die er zijn , hoe elkaar te vinden en hoe we in oplossingen moeten gaan samenwerken.

Na het congres hebben de samenwerkende partijen in het Platform Stoma Hulpmiddelen zich uitgesproken in de Agenda voor de toekomst. Zij hebben de gezamenlijke ambitie geuit om het functioneringsgericht voorschrijven in Nederland te implementeren.

De stomaverpleegkundige schrijft het stomamateriaal voor volgens functioneringsgericht voorschrijven, de stomadrager staat daarbij centraal en ontvangt het stomamateriaal om te kunnen leven zoals zij willen. De hulpmiddelenzorg moet clientgericht, doeltreffend, doelmatig en transparant zijn. Daarmee maken we de hulpmiddelenzorg, de stomazorg merkbaar beter.

In de agenda van de toekomst staat beschreven;

Waar we voor staan?

Waar gaan we voor?

Wat gaan we doen?

Wie draagt wat bij?

 

Er zijn verschillende actiepunten geformuleerd. Deze worden door de V&VN stomaverpleegkundigen met een samenwerkende partij opgepakt.

 

V&VN draagt er zorg voor dat alle stomaverpleegkundigen in 2022 voorschrijven via het digitale protocol van de systemen van medisch speciaal zaken. Dit doet zij onder andere door actieve communicatie naar alle 1e en 2e lijns zorginstellingen en het organiseren van overleggen voor het beantwoorden van vragen

VWS, ZN en V&VN gaan lobbyen voor draagvlak bij (inkoopafdelingen en managers afdelingen) van ziekenhuizen, zodat stomaverpleegkundigen worden gefaciliteerd in het kunnen uitvoeren van de gemaakte afspraken rondom functioneringsgericht voorschrijven.

Alle partijen informeren stomadragers in alle fasen van het zorgcontinuüm aan de hand van de communicatie campagne.

V&VN en FHI zorgen voor opname in het scholingscurriculum van de e-learning bij opleidingen zoals UCS, Wenckenbach en Antonius.

V&VN zorgt ervoor dat aan het einde van het jaar minimaal 90% van alle stomaverpleegkundigen de e-learning gevolgd heeft.

ZN, Nefemed en V&VN gaan met elkaar in gesprek over prestatiebekostiging om zo de toegang tot de stomaverpleegkundige te garanderen.

V&VN en ZN organiseren een werksessie waarin duidelijkheid en inzicht wordt gegeven over wat stomazorg in de dagelijkse praktijk inhoudt.

 

Kwartiermakers project

De afgelopen maanden heeft VWS geconstateerd dat er in de verschillende platformen dezelfde issues zijn. Zij zijn een kwartiermakers project gestart om gezamenlijk een oplossing te zoeken naar de issues.

De kwartiermakers zijn een afgevaardigde vanuit patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, zorgverzekeraars en leveranciers en fabrikanten

Vilans zorgt voor ondersteuning m.b.t. facilitaire zaken en gewenste expertise. VWS neemt deel als waarnemer.

De issues / vraagstukken die zijn gaan bespreken zijn;

·        Wat moet er gefinancierd worden zo hoog mogelijke haalbare kwaliteit bij levering en gebruik van een hulpmiddel (Zvw-pakket) te komen?

·        Hoe zorgen we dat we het onderhoud en actueel houden van de geïmplementeerde modules veilig op 1 plek wordt ondergebracht

Het project is gepland voor 4 maanden, hierna zullen de kwartiermakers een plan van aanpak presenteren bij het bestuurlijk overleg hulpmiddelen.

Namens de V&VN heeft Jacqueline Bekker plaatsgenomen als kwartiermaker. Zij wordt ondersteund door de afgevaardigden van de V&VN continentie en V&VN stomaverpleegkundigen.

Agenda Van De Toekomst

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)