Kwaliteitswerkgroep Stoma Hulpmiddelen - update

  • 22 februari 2021
  • Nieuwsbericht
  • Stomaverpleegkundigen
Agenda Van De Toekomst

Nog steeds is de Kwaliteitswerkgroep Stoma Hulpmiddelen zeer actief om de kwaliteitsmodule Stomazorg daadwerkelijk te implementeren. Het Stomaplatform komt hiervoor een paar keer per jaar bij elkaar en werkt in kleine werkgroepjes aan deelonderwerpen (bv indicatoren, scholing, digitaliseren stomaprotocol).

In het platformoverleg is afgesproken dat we door de implementatie van de module ervoor zorgen dat in 2023 de volgende doelen zijn behaald:

1.       Iedereen die een stoma of hulpmiddel nodig heeft dit krijgt via de systematiek van functioneringsgericht voorschrijven;

2.       De patiënt een gelijkwaardige partner is en samen met de voorschrijver beslist;

3.       De medische hulpmiddelenzorg volledig aan de randvoorwaarden zoals beschreven in de module voldoet;

4.       Functioneringsgericht voorschrijven hét voorbeeld is van hoogstaande kwalitatief goede Hulpmiddelenzorg met een goed functionerende keten.

Om deze doelen te bereiken worden een aantal zaken ontwikkeld;

* Webinar 16 maart 2021 over o.a. Functionerings Gericht Voorschrijven en vergoedingen

* E-learning over Functioneringsgericht voorschrijven (wordt binnenkort opgeleverd)

* Agenda van de toekomst; waarin prioriteiten worden afgestemd binnen het Platform, omdat we nu eenmaal niet alles tegelijk kunnen oppakken

Heb je ideeën, vragen of een mooie casus over Functioneringsgericht Voorschrijven, geef je input aan info@excelcs.nl, organisator van het webinar op 16 maart; wellicht kan jouw input dan nog meegenomen worden!

Programma webinar

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!