Dr. Lastdrager en zijn werk in Tanzania

  • 26 juni 2023
  • Nieuwsbericht
  • Stomaverpleegkundigen
Foto Dr. Lastdrager
Foto Dr. Lastdrager 2

Vorig jaar november ben ik met een team artsen naar Sengerema (Tanzania) afgereisd om daar extra chirurgische ondersteuning te bieden. Als GE-onco chirurg heb ik in Sengerema o.a. bij meerdere patiënten een eindstandig colostoma opgeheven.

Het zijn met name jonge patiënten, die vanwege een volvulus in de acute situatie een sigmoidresectie met het aanleggen van een eindstandig colostoma hebben ondergaan. Deze ingrepen worden veelal gedaan door de aanwezige tropenartsen.

Het opheffen van een colostoma wordt in verband met de hogere moeilijkheidsgraad veelal niet door de tropenartsen verricht.

Veel patiënten met een colostoma zijn dan aangewezen op ziekenhuizen in de grotere steden, vaak ver weg van waar ze wonen, hetgeen wel een ander kostenplaatje met zich meebrengt. Het opheffen van een colostoma is een electieve ingreep, waarvoor van tevoren door de patiënten betaald dient te worden, gemiddeld een bedrag van 100-150 Euro.

Sommige patiënten moeten daar jaren voor sparen. Het hebben van een colostoma kan (sociaal) invaliderend werken, zeker als je bedenkt dat de huisvesting en sanitaire mogelijkheden veelal zéér beperkt zijn.

Neem dan nog in ogenschouw dat stomamateriaal moeilijk te verkrijgen en kostbaar is (1 stomazakje kost een half dagsalaris), dan verbaast het ook niet dat er patiënten zijn die soms 1 maand met een stomazakje moeten doen. Als na korte tijd de plak niet meer functioneert en het stomazakje met koordjes rondom de buik op zijn plaats gehouden moet worden, met alle gevolgen van dien (lekkages), dan is dat buitengewoon invaliderend.

Naar aanleiding van deze zéér schrijnende situatie heb ik het initiatief opgepakt, samen met de stomaverpleegkundigen in Gelre Ziekenhuizen, om al het niet meer gebruikte stomamateriaal te verzamelen en naar Ede te sturen (Stichting Simba Health; https://www.simbahealth.org). Vanuit Ede wordt 2-3 keer per jaar een zeecontainer met zoveel mogelijk medische (hulp)middelen naar Sengerema gestuurd. Mocht U het initiatief willen ondersteunen dan hoor ik het graag (w.lastdrager@gelre.nl).

Foto Dr. Lastdrager 3

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!