Bestuur V&VN treedt af

  • 29 augustus 2019
  • Nieuwsbericht
  • Stomaverpleegkundigen

Het bestuur van V&VN heeft de Ledenraad vanmiddag meegedeeld dat het aftreedt. De Ledenraad vindt nu twee dingen belangrijk. Ten eerste dat er op zo kort mogelijke termijn een interim bestuur wordt gevormd dat op het vertrouwen van onze leden kan rekenen. Ten tweede dat de continuïteit van de vereniging en organisatie wordt gewaarborgd. De Ledenraad heeft een tweetal bestuursleden – Wilma Jackson en Marie-Louise van der Kruis – bereid gevonden tijdelijk demissionair aan te blijven om deze twee taken uit te voeren.

Aftredend voorzitter Henk Bakker: “De afgelopen tijd is het vertrouwen van verpleegkundigen in hun beroepsvereniging geschonden. Dat komt doordat wij als bestuur niet de juiste keuzes hebben gemaakt over het wetsontwerp BIG-II en de hieraan gekoppelde overgangsregeling. Ook hebben we onze achterban niet voldoende de kans gegeven zich over zo’n belangrijk onderwerp uit te spreken. Dat spijt ons enorm en daar nemen we nu onze verantwoordelijkheid voor.”

De gevolgen en consequenties van dit besluit, onder andere ten aanzien van de positie van directeur Sonja Kersten, worden de komende periode zorgvuldig overwogen in het belang van de continuïteit van de vereniging.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)