Beleidsdag

  • 9 mei 2022
  • Nieuwsbericht
  • Stomaverpleegkundigen
Beleidsdag

Afgelopen maart hebben wij als bestuur een goede beleidsdag gehad. Net als zoveel activiteiten stond dit al een tijdje op de agenda, maar door de maatregelen rondom de pandemie kon het niet eerder plaats vinden. We kijken allemaal terug op een productieve dag, waar we energie van gekregen hebben. 

Hieronder de belangrijkste punten:

- We hebben besloten om 1 bestuurslid vanuit de industrie toe te laten. Deze persoon zal alleen bestuurslid kunnen zijn en zal geen rol van voorzitter, secretaris of penningmeester kunnen vervullen. Mocht je stomaverpleegkundige zijn en interesse hebben in deze rol binnen ons bestuur, laat het weten via secretaris.stoma@venvn.nl

- We hebben speerpunten geformuleerd waar we komende jaren aan willen werken:

1. We gaan verder met de financiële randvoorwaarden voor FGV gekoppeld aan de toekomst voor de agenda.

2. We gaan met elkaar aan de slag uitgesplitst in 1) uitwisselen van kennis en 2) standaardisering van de stomazorg.

Voor het laatste punt gaan we 2 nieuwe projectgroepen vormen:

1. Projectgroep werkinstructies stomazorg

Het ontwikkelen van werkinstructies stomazorg (oude protocollen SSSV) nav richtlijn, evidence based bewijs of best practise. Tevens iom met het bestuur V&VN stomaverpleegkundigen de randvoorwaarden omschrijven voor oa het delen van deze werkinstructies, tijdsbestek herziening etc. Deze werkinstructies worden dan beschikbaar voor iedereen via de website en het V&VN verenigingsplatform van V&VN stomaverpleegkundigen.

2. Projectgroep innovatie

Het verzamelen van onderzoeken, artikelen en publicaties die door stomaverpleegkundigen geschreven zijn en/of artikelen/onderzoeken/publicaties/lokale verbeterprojecten die affiniteit hebben met het werkgebied stomazorg, zodat deze kennis gedeeld kan worden met de andere stomaverpleegkundigen via het V&VN verenigingsplatform. Hiernaast ook samenwerking aangaan met de projectgroep Congres om deze kennis te delen via het congres en projectgroep Community om de kennis te delen via website en/of V&VN verenigingsplatform.

Lijkt je het leuk om samen met anderen de kennis van alle stomaverpleegkundigen oa te verzamelen en goed weg te zetten, laat het weten via secretaris.stoma@venvn.nl

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)