Over ons

De V&VN Spoedeisende Hulp is sinds 01 januari 2024 een afdeling van V&VN.

De afdeling kent zijn ontstaan in de voormalige Nederlandse Vereniging Spoed Eisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV).

Deze vereniging werd op 9 januari 1991 opgericht en heeft tot 31 december 2023 onafhankelijk bestaan.

Ondanks de recente aansluiting kent Spoedeisende Hulp een actieve werking. Jaarlijks organiseren we webinars met inhoudelijk relevante thema´s voor de SEH verpleegkundigen, een management netwerk dag en een algemene ledenvergadering.

De afdeling heeft landelijke afvaardiging bij de Nederlandse Triage Standaard (NTS), vertegenwoordigd SEH verpleegkundigen aan de landelijke thematafel acute zorg, is deelauteur van de richtlijn Triage op de Spoedeisende Hulp en heeft internationale afvaardiging bij de European Society of Emergency Nursing (EuSEN).

Logovvnseh
Afdeling Spoedeisende Hulp

Missie en ambities

Missie

De SEH professionals in staat te stellen om het beroep met trots, passie en  professioneel uit te oefenen

Ambities

 • Toegangkelijkheid van zorg
 • Professionele ontwikkeling
 • Samenwerking
 • Duurzaamheid
 • Communicatie

Een SEH verpleegkundige

Een SEH-verpleegkundige is een verpleegkundige met een vervolgopleiding die werkzaam is op de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis. SEH-verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met acute aandoeningen, zoals ongevallen, hartinfarcten, beroertes en vergiftigingen. Ze zijn verantwoordelijk voor het eerste contact met de patiënt, het uitvoeren van een triage, het verlenen van eerste hulp en het coördineren van de zorg.

De taken van een SEH-verpleegkundige zijn onder meer:

 • Het uitvoeren van een triage, waarbij de ernst van de toestand van de patiënt wordt bepaald.
 • Het verlenen van eerste hulp, zoals het stoppen van een bloeding, het beademen van een patiënt of het toedienen van medicijnen.
 • Het coördineren van de zorg voor de patiënt, waaronder overleg met artsen, andere verpleegkundigen en andere zorgverleners.
 • Het toedienen van medicijnen en verpleegkundige handelingen, zoals het toedienen van intraveneuze vloeistoffen, het aanleggen van een infuus of het verzorgen van een wond.
 • Het monitoren van de toestand van de patiënt en het signaleren van veranderingen.
 • Het ondersteunen van de patiënt en de familie.

SEH-verpleegkundigen moeten over een aantal vaardigheden beschikken, waaronder:

 • Professionele vaardigheden, zoals het kunnen communiceren met patiënten en hun familie, het kunnen werken in een team en het kunnen omgaan met stress.
 • Medische vaardigheden, zoals het kunnen uitvoeren van medische handelingen en het kunnen toedienen van medicijnen.
 • Klinische vaardigheden, zoals het kunnen diagnosticeren van aandoeningen en het kunnen bepalen van de beste behandeling.

SEH-verpleegkundigen werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Ze moeten in staat zijn om snel en adequaat te handelen in noodsituaties. Ze moeten ook in staat zijn om om te gaan met stress en om te gaan met de emoties van patiënten en hun familie.

SEH-verpleegkundigen zijn een belangrijke schakel in de zorg voor patiënten met acute aandoeningen. Ze spelen een cruciale rol in het redden van levens en het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)