Nieuws vanuit vakgroep seksuele gezondheid

  • 20 november 2022
  • Nieuwsbericht
  • M&G Seksuele gezondheid

De Centra Seksuele Gezondheid van de GGD hebben de afgelopen jaren woelige tijden gekend. In 2020 en 2021 hebben we te maken gehad met de coronapandemie. Veel collega’s werden ingezet t.b.v. de verschillende coronateams en bleven daarnaast hun werkzaamheden voor bijv. de soa poli’s, PrEPzorg etc. voortzetten. Eenmaal bekomen van deze pandemie, diende zich de volgende pandemische uitbraak aan, namelijk die van de Monkeypox. Ook nog midden in de zomertijd, dus vakantietijd! Met toch al een behoorlijk uitgedund personeelsaantal in de centra Seksuele Gezondheid (groot verloop en ziekteverzuim) moest ook deze klus geklaard worden. Toch wil ik dit alles niet alleen als kommer en kwel bestempelen, maar juist ook positief benaderen. Met de collega’s van Infectieziektebestrijding en de Covid medische teams is er nauw samengewerkt. Hierdoor was het mogelijk om in korte tijd de processen rondom het testen en vaccinaren van de Monkeypox uitbraak te organiseren. Ook nu weer is het belang van het werk en de inzet van professionals binnen de Openbare Gezondheid Zorg naar voren gekomen. Met de nadruk op de samenwerking tussen de verschillende teams/afdelingen.

Ondertussen hebben we als vakgroep Seksuele Gezondheid niet stilgezeten. Binnen ons eigen werkveld signaleren we een aantal items waarover we tijdens de vergaderingen discussiëren met elkaar en waarvoor we graag aandacht willen vragen. Wat ons zorgen baart, is de almaar toenemende wachtlijst voor PrEP. In het hele land zien we deze wachtlijst groeien. De pilot lijkt zich intussen goed te bewijzen met het afnemen van het aantal nieuwe hivinfecties onder de MSM (mannen seks met mannen). Helaas bevinden zich hier ook mannen onder die op de wachtlijst voor PrEP stonden. Uitbreiding van het aantal MSM dat PrEP mag ontvangen via de GGD zou een mooie stap zijn. We zijn dan ook benieuwd naar de evaluatie van de pilot.

Op 1 december is het Wereld Aids Dag. Het is voor de eerste keer na de pandemie dat we weer live naar het Nationaal Congres Soa* Hiv* Seks* kunnen. Thema is ‘een sekspositieve benadering. Dit keer vindt het congres plaats in Utrecht.

De vakgroep Seksuele Gezondheid vergadert 13 december 2022 in Utrecht. We hebben dit keer Silke David (RIVM) uitgenodigd en gaan met haar in gesprek over thema’s als PrEP en (toekomst) ASH binnen de GGD. Als jullie vragen of andere inbreng hebben voor de VSG, laat het ons vooral weten! Je kunt hiervoor de afgevaardigde van je regio benaderen!

Harriette van Buel, voorzitter vakgroep Seksuele Gezondheid

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)