Voorbereiding nieuw beroeps(deel)profiel van start

  • 16 oktober 2018
  • Nieuwsbericht
  • Beroepsprofielen
  • Reumatologie

Het bestuur heeft Laura van den Brink (aspirant lid bestuur) gevraagd zich in deze materie te verdiepen. Zo’n klus kun je natuurlijk niet alleen doen. Het gaat ons allemaal aan. Wie wil er meewerken aan dit onderwerp? 

Het bestuur heeft Laura van den Brink (aspirant lid bestuur) gevraagd zich in deze materie te verdiepen. Zo’n klus kun je natuurlijk niet alleen doen. Het gaat ons allemaal aan. 

Op 12 april 2018 hebben we een goed bezochte algemene ledenvergadering gehad met in de middag een workshop gedeelte. De bedoeling was speerpunten te formuleren voor het beleid in de nabije toekomst. Twee onderwerpen kwamen bij alle groepen aan de orde namelijk het belang van profilering van ons beroep en de gevolgen van de digitalisering in de zorg.
 
Voor wat profilering betreft, werden onderwerpen genoemd als: autonomie, eenduidige functienaam, V&VN 2020, MBO-HBO discussie, VS reumatologie-reumaverpleegkundige.
Met een expertisegebied die stamt uit 2013 en de veranderingen die er aan zitten te komen rondom 2020 is het bestuur van mening dat dit punt urgente aandacht verdiend.

Daarom zijn in de afgelopen maanden al eerste stappen gezet om in kaart te brengen welke onderwerpen nu precies aandacht behoeven.

Vanuit de verkenning zijn inmiddels drie hoofdthema’s geformuleerd:

  1. Aanvullingen (addendum) maken op het reeds bestaande expertisegebied uit 2013 (klik hier voor het expertisegebied reumaverpleegkundige 2013>>) 
  2. Als V&VN Reumatologie een uitspraak doen over de wenselijkheid van verpleegkundigen of regieverpleegkundigen binnen het vak van gespecialiseerd reumaverpleegkundigen (dus: MBO/HBO/ of allebei)
  3. In gesprek gaan met de opleiding voor reumaverpleegkundigen; aanpassingen doorvoeren die passend zijn bij uitspraak 2.

Tijdens het congres op 6 november a.s. zal iedereen nadere uitleg krijgen hierover tijdens de presentatie in het ochtendprogramma met als titel “Beroepsprofiel en de Wet BIG 2”.

Vanzelfsprekend is het nodig dat leden actief meedenken bij de uitwerking van genoemde punten.

Dus, heb je belangstelling voor het onderwerp, misschien ben je er in je eigen organisatie al mee bezig, meld je dan vast aan bij het bestuur!

Op de website van V&VN kun je meer informatie lezen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)