Uitnodiging deelname aan ronde tafel gesprek

  • 20 april 2023
  • Nieuwsbericht
  • Reumatologie

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) nodigt ons uit voor het bijwonen van een rondetafelgesprek in het kader van de ontwikkeling van de leidraad Multidisciplinaire Beoordeling bij Multimorbiditeit.

Patiënten met Multimorbiditeit ervaren fragmentatie van zorg door de huidige, ziektespecifieke, organisatie van zorg. Om deze fragmentatie van zorg te verminderen is het opstellen van één overkoepelend en afgestemd behandelplan een belangrijk element. De NIV, samen met de NVKG, VRA, NVALT, NVVC, NVvH, NVZA, NVvP, V&VN en de Patientenfederatie Nederland, heeft een concept leidraad opgesteld: Multidisciplinaire Beoordeling Bij Multimorbiditeit (MDB). In deze leidraad wordt een nieuwe overlegstructuur beschreven.

Wil je deelnemen aan dit gesprek, dat plaatsvindt op dinsdag 16 mei van 17.00 tot 19.00 uur, geef je dan op via reumatologie@venvn.nl.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)