Oproep: adviesgroep Kwaliteitsstandaard Signalering & Preventie Zorginfecties

  • 21 maart 2019
  • Nieuwsbericht
  • Richtlijnen en protocollen
  • Reumatologie

Zie onderstaande OPROEP.

Heb je belangstelling en wil je je aanmelden? Stuur dan uiterlijk 26 maart een e-mail aan secretariaat.reumatologie@venvn.nl

Geachte meneer/mevrouw,

Bij deze willen wij u, of een vertegenwoordiger van de V&VN afdeling, uitnodigingen om te participeren in de adviesgroep voor de ontwikkeling van de Kwaliteitsstandaard Signalering en Preventie van Zorginfecties.

Kwaliteitsstandaard Zorginfecties
In opdracht van V&VN en ZonMw is IQ healthcare (Radboudumc) gestart met de ontwikkeling van de Kwaliteitsstandaard Signalering en Preventie van Zorginfecties.

Zorginfecties vormen een belangrijk probleem in de Nederlandse gezondheidszorg, met nadelige gevolgen voor de gezondheid van patiënten en kosten van zorg. Verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden hebben een belangrijke rol bij het signaleren en voorkomen van zorginfecties. Dit blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk. Om hen hierin te ondersteunen, wordt een generieke kwaliteitsstandaard ontwikkeld.

Het project
De projectgroep krijgt input van een werkgroep bestaande uit (zorg)experts, zorgverleners en zorggebruikers. Zij werken samen om de knelpunten en literatuur helder te krijgen. Zodra de concepttekst definitief is worden stakeholders om commentaar gevraagd. De concept kwaliteitsstandaard wordt in een praktijktest onderzocht op uitvoerbaarheid, gebruikersvriendelijkheid en implementeerbaarheid. Op basis hiervan worden aanbevelingen voor landelijke implementatie gedaan. De projectgroep wordt ondersteund door een richtlijnmethodoloog.

Een adviesgroep leest mee en beoordeeld de kwaliteitsstandaard op inhoud, toepasbaarheid en procesontwikkeling. Wij willen u, als relevante vereniging in onze doelgroep, uitnodigen deel te nemen aan het de adviesgroep. U kunt hierbij een keuze maken tussen onderstaande opties:

Actieve participatie adviesgroep
U komt met de adviesgroep in maximaal 3 bijeenkomsten van ongeveer 2,5 uur bijeen in de periode vanaf januari 2019 tot juli 2020. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 7 mei 2019 van 16:00 – 18:30 uur te Utrecht.
Daarnaast wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van het project en wordt gevraagd om (digitaal) feedback te geven op het conceptstuk van de ontwikkelde kwaliteitsstandaard. Aan het eind van het project geeft u akkoord namens uw organisatie.

Er zijn vacatiegelden beschikbaar voor de leden van de adviesgroep ten bedrage van 150 euro voor het totale project en 50 euro per bijeenkomst. Daarnaast worden reiskosten vergoed op basis van openbaar vervoer 2e klas of 0.19 cent per km, per bijeenkomst.

Passieve participatie adviesgroep
U wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van het project en u wordt gevraagd om (digitaal) feedback te geven op het conceptstuk van de ontwikkelde kwaliteitsstandaard. Aan het eind van het project geeft u akkoord namens uw organisatie.

Voor vragen en/of opmerkingen over dit project kunt u terecht bij ondergetekenden.

Met vriendelijke groet,

Dr. Anita Huis, projectleider
anita.huis@radboudumc.nl
T +31 (0)24 3613129

Nynke Bos, MSc, junior onderzoeker
nynke.bos@radboudumc.nl
T +31 (024) 3667311

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)