Nieuws vanuit bestuur

  • 8 november 2023
  • Nieuwsbericht
  • Reumatologie
Banner Bestuur Aangepast 1000Px

Binnenkort wordt de Algemene Afdelingsvergadering gehouden en wel op 21 november 2023. Gevolgd door een minisymposium. Het bestuur en de werkgroepen hebben een jaarverslag geschreven, zodat iedereen kan lezen wat een bestuursfunctie inhoudt en wat de werkgroepen voor de afdeling reumatologie doen. We hopen dat jullie enthousiast worden over alles wat we dit jaar hebben bereikt, maar nog belangrijker: geprikkeld worden om mee te denken en helpen met hetgeen we nog meer willen opzetten en verbeteren. Jullie zijn welkom om een kijkje te nemen bij het bestuur of in één van de werkgroepen.

Hopelijk zien we jullie allemaal tijdens de AAV en het najaarscongres.

Jaarverslag afdelingsbestuur

Het bestuur heeft in 2023 vooral de focus gelegd op de verbinden van de leden en stakeholders, het lidmaatschap van de NHPR en het doel om meer zichtbaar te zijn als vakvereniging. Hoe ze hiermee aan de slag zijn gegaan is te lezen in het jaarverslag.

Werkgroep communicatie

De werkgroep communicatie verzorgt de Nieuwsflits, website en redactiemail van onze afdeling. Keer op keer komt terug hoe we een open en toegankelijke communicatie kunnen waarborgen. Hoe we dit vorm willen geven en waar we tegenaan zijn gelopen is te lezen in het jaarverslag.

Werkgroep Deskundigheidsbevordering

De werkgroep deskundigheidsbevordering organiseert de jaarlijkse congressen, bedenken de scholingsonderwerpen en communiceren interessante webinars en scholingen die in het land worden georganiseerd. Hoe ze dit doen staat beschreven in hun jaarverslag.

Werkgroep kwaliteit

De werkgroep werkt en denkt mee aan richtlijnen. In het jaarverslag staat beschreven met welke richtlijnen zij zich hebben beziggehouden het afgelopen jaar.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)