Nieuws uit het bestuur feb 2024

 • 26 februari 2024
 • Nieuwsbericht
 • Reumatologie
Banner Bestuur Aangepast 1000Px

Allereerst wens ik (lekker op tijd)vanuit het bestuur iedereen een fijn nieuw jaar, een jaar waarin iedereen de reumazorg een warm hart toe blijft dragen. Een jaar waarin wij ons vak nog beter op de kaart krijgen en waarin wij onze verpleegkundige stem nog luider kunnen laten klinken. 
 
In januari hebben wij onze jaarlijkse beleidsdag gehad en aangezien er twee nieuwe enthousiaste  bestuursleden zich bij ons hadden gevoegd, hebben we eerst nader kennis gemaakt met elkaar. 
Fijn om elkaar eens recht in de ogen te kijken zonder scherm ertussen! 
 
We zijn tot de volgende vier focusgebieden gekomen, waarvan wij als bestuur vinden dat dit onze prioriteit moet hebben komend jaar.  

 1. Beroepsontwikkeling  
 2. Deskundigheidsbevordering  
 3. Vitale afdeling; dialoog en cohesie binnen de afdeling  
 4. Samenwerking; onderling en met stake-holders    

Concreet horen hier de volgende activiteiten bij: 

 • het werven van nieuwe bestuursleden en leden voor de werkgroepen  
 • de positionering van de reumaverpleegkundige (CZO)  
 • Intensiveren van de samenwerking met de NHPR 
 • activeren en ondersteunen regionale netwerken  
 • verder implementeren van het verenigingsplatform waarin wij wel afhankelijk zijn van de ontwikkeling bij V&VN  

Genoeg te doen dus en we hebben er zin in.  

Maar we kunnen dit echt niet alleen! 
We zijn een beroepsvereniging die draait op het enthousiasme van de leden en soms moet je net als de kantinedienst bij de voetbalvereniging, je steentje bijdragen.  
Vele handen maken licht werk! 

Dus bij deze de oproep:
Wil je iets betekenen voor de afdeling? Zou je het leuk vinden om eens een jaar mee te draaien in een werkgroep? Wil je je expertise inzetten bij het meelezen van richtlijnen of wil je meehelpen in het organiseren van de congressen? 
Stuur dan een mailtje naar de desbetreffende werkgroep en ik garandeer je dat je met open armen wordt ontvangen 
 
Gewrichtige groet, namens het bestuur, Kitty 
 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)