Knelpunten Osteoporose: geef jouw mening!

  • 12 december 2018
  • Nieuwsbericht
  • Reumatologie

Beste collega’s,

Vanaf 2015 heeft het Ministerie van VWS budget beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling en het updaten van kwaliteitsstandaarden/richtlijnen binnen de verpleging en verzorging. V&VN prioriteert de onderwerpen.

Osteoporose
Eén van de prioriteiten betreft het onderwerp osteoporose, aangezien V&VN vanuit de achterban signalen ontving dat de huidige kwaliteitsstandaarden onvolledig zijn. V&VN wil echter eerst weten welke knelpunten er spelen bij de preventie, vroegsignalering of ondersteuning van osteoporose. Ook wil V&VN weten welke oplossingsrichtingen (richtlijn of andere middelen) gekozen moeten worden om eventuele knelpunten aan te pakken.

Interviews
Om dit te onderzoeken voert het Nivel een onderzoek uit naar de ervaren knelpunten van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten in de zorg voor mensen met osteoporose. In dit onderzoek worden o.a. interviews gehouden met patiënten, verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten.

Denk je mee?
Voor de interviews is het Nivel op zoek naar een verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist die ervaring hebben met patiënten met osteoporose. Het interview vindt telefonisch of face-to-face plaats en duurt ongeveer 45 minuten.
Zou je hierbij willen helpen? Mail dan naar Kim de Groot: k.degroot@nivel.nl. Als bedankje voor de inzet ontvang je een kleine attentie.


NB: De interviews worden nog gepland voor de kerst, dus het NIVEL vraagt op korte termijn aanmeldingen. Alvast bedankt!

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)