Coronavaccinaties effectief bij meeste patiënten met auto-immuunziekten die afweeronderdrukkers gebruiken

  • 25 augustus 2021
  • Nieuwsbericht
  • Reumatologie

Op dinsdag 17 augustus heeft de NOS een persbericht uitgebracht over COVID vaccinatie bij immuun gecompromitteerde patiënten. In dit bericht werd gemeld dat immuun gecompromitteerde patiënten geen of onvoldoende antilichaam respons hebben na vaccinatie, en dat een 3e vaccinatie voor deze patiënten gewenst is. Als voorbeelden van immuun gecompromitteerde patiënten werden o.a. patiënten die chemotherapie ontvangen, transplantatiepatiënten en reumapatiënten genoemd. Dit persbericht heeft tot veel vragen bij patiënten en professionals geleid. 

De NVR is niet betrokken geweest bij het opstellen van dit persbericht. De NVR participeert in de RIVM werkgroep die op basis van de meest recente wetenschappelijke data de overheid adviseert over vaccinatiebeleid bij specifieke groepen. Op dit moment gelden de volgende adviezen: 

  • Alle patiënten, en hun naaste contacten worden geadviseerd zich volledig te laten vaccineren voor COVID-19. Onder ‘volledige vaccinatie’ wordt verstaan 2 vaccinaties met de Astra Zeneca, Pfizer of Moderna vaccins, of 1 vaccinatie met het Janssen vaccin.

 

  • Alle patiënten wordt geadviseerd zich, ook als zij volledig gevaccineerd zijn, te blijven houden aan de basisregels: 

o   Houd 1.5 meter afstand van anderen. Gebruik in situaties waar dit niet mogelijk is een mondneusmasker. 

o   Blijf thuis bij klachten en laat u testen. 

o   Was regelmatig uw handen. 

  • Het bepalen van antilichaam titers in de klinische praktijk is NIET zinvol, want de betekenis van deze waarden bij de individuele patiënt is nog onbekend. Uitslagen hebben geen consequenties voor het vaccinatie beleid of voor leefregels. 

De ontwikkelingen rond COVID-19 en het vaccinatiebeleid gaan snel. Indien het RIVM adviezen voor immuungecompromitteerde patiënten zal wijzigen zal de NVR dit zo spoedig mogelijk met u delen. 

Lees hier het PERSBERICHT:  Coronavaccinaties effectief bij meeste patiënten met auto-immuunziekten die afweeronderdrukkers gebruiken 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)