Congres 2018 Nieuwsflits Enkele vragen aan...

  • 31 augustus 2018
  • Nieuwsbericht
  • Reumatologie

Enkele vragen aan de congrescommissie

Het samenstellen en managen van een goed inhoudelijk congres is veel meer dan alleen het bedenken van een paar thema's en het sturen van een uitnodigingsbrief aan de beoogde sprekers. Wat komt er dan allemaal wél bij kijken? Wij vroegen het aan de congrescommissie: Coby Langeveld, Rienke Korver en Chantal van der Velden.

1. Hoe kwamen jullie tot het thema: “Klaar voor de toekomst!?”

Wát een ontwikkelingen op ons vakgebied en breder! Hoe kunnen we ons daar goed op voorbereiden? Wat moeten we weten? Als je kijkt naar de actualiteit is het eigenlijk een inkoppertje om hier een congres aan te wijden! En dat congres deze naam te geven.
JIA stond op het wensenlijstje van onderwerpen voor scholingen. En laat dat nu weer mooi aansluiten bij dit thema! Want kinderen met JIA groeien op tot volwassenen, en hoe ziet hun toekomst er dan uit? Hoe zorgen zij dat ze daar klaar voor zijn? En wat kan de reumaverpleegkundige daarin betekenen?
Zo ontstaat, al brainstormend, het raamwerk voor een mooi congres met een aansprekend thema!

2. Wat heb je zelf van het organiseren geleerd?

Ontzettend veel! Je leert wat je mogelijkheden zijn en waar je grenzen liggen. Je leert dat er heel wat bij komt kijken om een congres te organiseren! Je leert de kunst van goed communiceren, zoeken naar passende thema’s en programmaonderdelen en contacten leggen met potentiële sprekers. Je leert dat bepaalde competenties bij dat alles goed van pas komen en dat als je die niet hebt er veel valt te leren (soms door schade en schande), ook van elkaar! Dat je elkaar zo mooi aan kunt vullen! Je leert, je leert en je blijft leren!
En dan hoefden wij ons nog maar vooral op de inhoudelijke kant van het congres te richten! Want de organisatorische zaken lagen in de veilige handen van Spring Concept, het organisatiebureau. 
En ook Berry van Bruchem ondersteunde ons als ambtelijk secretaris op het gebied van planning, vergaderen en tal van aandachtspunten.

3. Hoe was de samenwerking met het organisatiebureau SpringConcept?

Heel goed! Wát is het prettig om met Maurits en zijn medewerkers samen te werken! Met hun uitgebreide kennis, netwerk en ervaring op dit terrein. En er op te kunnen bouwen én vertrouwen dat het wel goed komt met die locatie, die begroting, die aanmelding en registratie van deelnemers, die contacten en financiële afhandeling met sponsors en sprekers, de accreditatie en al die andere aandachtspunten. Om een tijdpad/planning aangereikt te krijgen en te horen wat prioriteit heeft.
Wat zouden wij, als drie onervaren groentjes, moeten beginnen zonder deze ondersteuning!

4. Welke tip geef je aan iemand die een congres wil organiseren?

Houd er rekening mee dat het meer tijd kost dan je in eerste instantie wellicht denkt.
Houd het leuk voor jezelf, geef je grenzen aan.
Maak met elkaar als werkgroepsleden duidelijke afspraken over rol/taakverdeling en een goede communicatiestructuur.

5. Maak de zin af: 

Ik, als één van de organisatoren van het Najaarscongres, ben pas echt tevreden als….

het congres goed verlopen is en deelnemers en sponsoren aan het eind van het congres bij vertrek kunnen zeggen: “Zo, dat was een goed congres! Ik ben blij dat ik er naar toe ben gegaan!”

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.