AAV met aansluitend symposium was succes!

  • 5 december 2022
  • Nieuwsbericht
  • Reumatologie

De AAV van de afdeling reumatologie met aansluitend een minisymposium op 8 november j.l. was een groot succes. Het bestuur heeft zich nader voorgesteld, de begroting is ter goedkeuring voorgelegd, het beleidsplan en jaarplan en de resultaten van de poll zijn besproken.

Omdat niet alle leden aanwezig waren tijdens de AAV stellen de bestuursleden zich hier nog een keer kort voor:

   

Voorzitter: Mijn naam is Debby Groeneweg en ik werk al 20 jaar als gespecialiseerd reumaverpleegkundige in het HMC en sinds een jaar in het HagaZiekenhuis. Hier ben ik betrokken bij het zorgpad sclerodermie, studies en het begeleiden van reumapatiënten. Ik ben bestuurslid geworden om de belangen van de leden en de vereniging te kunnen behartigen. Ik heb geen ervaring als bestuurslid en wil heel graag mijn kwaliteiten uitbreiden en ontwikkelen. Samen met de andere bestuursleden en leden kijk ik uit naar een mooie bestuursperiode.

Voorzitter: Mijn naam is Kitty Reeuwijk, gespecialiseerd reumaverpleegkundige sinds 2001 in Isala Zwolle. Mijn aandacht gaat vooral uit naar het centraal stellen van de holistische mens en daarom is zorgpaden ontwikkelen op basis van Value Based Healthcare en samen beslissen mijn expertise gebied. Verder ben ik een verbinder/aanjager, kan mensen enthousiasmeren en houd van korte lijnen in communicatie. Ik vind het van groot belang dat de verpleegkundige expertise binnen de reumatologie wordt gezien , gewaardeerd en op de juiste manier wordt ingezet. Dit is onder andere de reden waarom ik in het bestuur heb plaatsgenomen.

Bestuurslid: Ik ben Louise Merry-Meier en werk reeds bijna 15 jaar in de reumatologie. Eerder als gespecialiseerd  reumaverpleegkundige en nu als verpleegkundig specialist in opleiding. Ik ben bij het bestuur gegaan omdat ik het ontzettend leuk vind dingen te organiseren en eens met een andere blik naar ons vak te kijken. Ik heb affiniteit met organiseren en wetenschappelijk onderzoek.

Bestuurslid: Mijn naam is Kim van Slingerland en ik ben werkzaam in het Erasmus MC op de polikliniek reumatologie als Verpleegkundig Specialist. Mijn expertice is de inflammatoire artritis. 
Sinds 2021 ben ik algemeen bestuurslid van de V&VN reumatologie. Door deze functie hoop wat te kunnen betekenen voor de verpleegkundigen binnen de reumatologie, ervaring op te doen als bestuurslid en mijn netwerk in het land binnen de reumatologie uit te breiden.  

Penningmeester: Jeannette Bikker

Bestuurslid: Irma van Ravesteijn: Ik ben sinds 5 jaar gespecialiseerd verpleegkundige reumatologie, en ik geef vooral algemene voorlichting aan patiënten op de poli. Tevens houd ik me bezig met onderzoeken/studies. Fibromyalgie vind ik ook een interessant ziektebeeld. Ik ben in het bestuur gegaan, omdat ik het belangrijk vind dat wij als beroepsgroep ook wat te melden hebben. Het meedenken aan alles wat de verpleegkundigen aangaat vind ik interessant.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)