Aantal ziekenhuisopnamen voor het eerst gedaald

  • 9 januari 2019
  • Nieuwsbericht
  • Reumatologie

Voor het eerst is het aantal ziekenhuisopnamen afgenomen van 3,9 miljoen naar 3,3 miljoen. Dat komt door een stijging van het aantal poliklinische opnamen.

Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS. Tussen 2013 en 2016 daalde het aantal dagopnamen in Nederland. In diezelfde periode nam het totale aantal ziekenhuisopnamen af van 3,9 miljoen naar 3,3 miljoen. Ook daalde het aantal personen dat werd opgenomen in het ziekenhuis, van 2,2 miljoen in 2013 tot 2 miljoen in 2016.

Staar als voorbeeld
De oorzaak voor de daling is een stijging van het aantal poliklinische opnamen. Steeds vaker zien patiënten geen ziekenhuisbed meer. Een voorbeeld van deze ontwikkeling is de behandeling van staar. Voorheen bleven mensen na de behandeling een nachtje in het ziekenhuis. Daarna werd staar behandeld via een dagopname. Nu vindt de behandeling plaats in een poliklinische setting.

Verbeterde technieken
Dat de opnamen steeds korter worden, komt volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen door verbeterde technieken. Bovendien is het voor patiënten verstandiger korter in het ziekenhuis te verblijven in verband met mogelijke ziekenhuisinfecties.

Vergoeding
Het verschil tussen een dagopname en een poliklinische behandeling is een definitiekwestie. Bij een poliklinische afspraak bezoekt de patiënt de specialist op de betreffende polikliniek. Heeft de patiënt een afspraak voor een behandeling in dagopname, dan wordt de patiënt voor één dag opgenomen om een onderzoek of behandeling te ondergaan. Bij een dagopname gaat het om een geplande afspraak en verblijft de patiënt langere tijd in het ziekenhuis. Ook moet er een stoel of bed gereserveerd worden. Bij poliklinisch onderzoek is dat niet nodig. De vergoeding die ziekenhuizen krijgen, hangt af van het specialisme, diagnose en behandeling. Het kan zijn dat een serie poliklinische bezoeken in eenzelfde diagnose-behandelingscombinatie (dbc) terechtkomt als een dagopname.

Meer zorg naar zbc
Een andere verklaring voor de daling van het aantal ziekenhuisopnamen is een verschuiving van de zorg naar zelfstandige behandelcentra (zbc’s).

Verpleegduur
De gemiddelde verpleegduur bij klinische opnamen blijft, na een jarenlange daling, gemiddeld 5,2 dagen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)