Doel

ondersteuning van kwalitatief goede
reumaverpleegkundige zorg door de leden;

Wie

Annemarie de Vroed
Etienne Blaas
Silvia van der Windt
Jenny Korlaar

Activiteiten

  • verzamelen van bestaande kennis en materialen zowel binnen de reumatologie alsook breder uit andere velden;
  • contacten met andere afdelingen van V&VN hiervoor;
  • ontwikkelen nieuw materiaal/aanpassen kwaliteitsstandaarden;

Terugblik 2018

Dit jaar mocht de werkgroep kwaliteit een mooie start maken. We hebben gekeken waar we ons op willen richten. We hebben besloten dit in eerste instantie op de reumatologie afdeling te doen. Binnen de V&VN is er veel mogelijk om breder mee te denken, maar nog niet altijd is dat mogelijk als onze eigen basis nog niet zo stevig is. We staan wel open voor vragen van buiten af  om een aandeel te leveren aan kwaliteitsvraagstukken (meelezen, meedenken). Met behulp van de ondersteuning van de V&VN kunnen we ook gebruik maken van wat door andere verenigingen al is ontworpen. In eerste instantie hebben we ons daarna gericht op een nieuw informatiedocument aangaande de JAK remmers. Dit document is inmiddels in gebruik genomen, te vinden op onze site,  en in de groep door een aantal meelezers en NVR goedgekeurd.

Verder hebben we nagedacht over kwaliteitsstandaarden, we werden hierover bijgeschoold en denken actief mee in de landelijke richtlijn “ziekenhuisbreed pijnmanagement” en “spondyloartritis”. Verder zijn we gevraagd mee te denken over zinnige zorg project rondom ‘ziekten van botspiersel en bindweefsel’. En we waren actief bij de de prioriteringsbijeenkomst van de NVR. Hetty Wintjes denkt mee vanuit haar expertise aan de “kwaliteitsstandaard zwangerschap” en ook met haar hebben we korte lijnen om een stukje verpleegkundige zorg in deze standaard te krijgen.

Etienne werkt nog voor de NVR mee aan de richtlijn “Medicamenteuze behandeling van patiënten met Reumatoïde artritis” en zit voor de EULAR in de werkgroep “recommendations for the comprehensive management of difficult-to-treat RA”.

Voor de komende tijd willen we een informatiedocument biologicals maken, en nadenken over de taken van de verpleegkundige rondom cardio vasculair management (in het verlengde van de NVR).

We staan altijd open voor nieuwe ideeën, en nieuwe leden, en horen graag van de groep terug of ons eerste product (Informatie document JAK remmers) aansluit bij de behoeften.

Silvia van der Windt, Etienne Blaas & Annemarie de Vroed

Terugblik 2019

In ons tweede jaar van de werkgroep kwaliteit hebben we ons gericht op het informatiedocument biologicals.
Dit was een van de vragen van de leden om hiermee aan de slag te gaan. We verwachten dit document in 2020 te kunnen lanceren.

Verder kwamen er met enige regelmaat vragen van buitenaf om een aandeel te leveren aan kwaliteitsvraagstukken (meelezen, meedenken).
Annemarie neemt deel aan de richtlijn axiale SpA vanuit de NVR.
Hetty Wintjes denkt mee vanuit haar expertise aan de “kwaliteitsstandaard zwangerschap” en ook met haar hebben we korte lijnen om een stukje verpleegkundige zorg in deze standaard te krijgen.
Etienne werkt nog voor de NVR mee aan de richtlijn “Medicamenteuze behandeling van patiënten met Reumatoïde artritis” en zit voor de EULAR in de werkgroep “recommendations for the comprehensive management of difficult-to-treat RA”.

Verder zijn we heel blij met de aanwinst van ons nieuwe werkgroeplid, Jenny Korlaar.

We staan altijd open voor nieuwe ideeën, dus laat het ons weten als je iets bij ons op de agenda gezet wil hebben.

 

Etienne Blaas, Annemarie de Vroed, Jenny Korlaar en Silvia van der Windt

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.