Na 20 jaar afscheid nemen

  • 12 februari 2020
  • Research Professionals

Iedereen kent wel het gevoel van afscheid nemen na een lange periode van diepe betrokkenheid. Twintig jaar in dienst bij een werkgever, of na 20 jaar op ‘eigen benen gaan staan’ en het ouderlijk huis verlaten, of zoals ik na 20 jaar afscheid nemen van het voorzitterschap van de V&VN Research Professionals.

Foto Cecilia Feb 2020

Beste leden,

Iedereen kent wel het gevoel van afscheid nemen na een lange periode van diepe betrokkenheid. Twintig jaar in dienst bij een werkgever, of na 20 jaar op ‘eigen benen gaan staan’ en het ouderlijk huis verlaten, of zoals ik na 20 jaar afscheid nemen van het voorzitterschap van de V&VN Research Professionals (V&VN RP).

En natuurlijk is afscheid nemen moeilijk en pijnlijk, het raakt iedereen die betrokken is, ieder op zijn /haar eigen wijze. Maar het is ook meestal de start van een nieuw begin.

Dat is wat ik diep in mijn hart hoop en stiekem ook verwacht dat het stokje wordt overgenomen zodat deze prachtige vereniging nog vele jaren kan blijven voortbestaan om het vak van de researchverpleegkundige en clinical researchcoördinator te promoten, te ontwikkelen in al haar facetten, te betrekken bij belangrijke besluiten binnen de zorg en bovenal een vereniging blijft waar leden terecht kunnen met vragen en de mogelijkheid krijgen hun deskundigheid te blijven verbeteren. Een vereniging die bepaald aan welke opleidingsvereisten en vaardigheden een research professional moet voldoen.

We hebben in de afgelopen jaren hard gewerkt aan professionalisering en erkenning van het vak. Met medewerking van de V&VN is het Expertisegebied Research Professional ontwikkeld, waarin de identiteit en de kwaliteit van de Research Professional is verwoord.  Echter er blijft nog veel te doen, zoals bleek uit de discussie over functiedifferentiatie en de wet BIG 2. 

Tijdens het symposium op 5 november 2020 zal ik officieel afscheid nemen als voorzitter van de V&VN RP. Deze vooraankondiging is bedoeld als oproep aan alle leden. Hoe waardevol is de vereniging voor jou en wil je een bijdrage leveren aan voortbestaan? Meld je dan aan voor een bestuursfunctie. We hebben jou keihard nodig!

Reactie graag naar: researchprofessionals@venvn.nl

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)