Einde jaar - nieuwe jaar 2021!

  • 2 januari 2021
  • Nieuwsbericht
  • Coronavirus
  • Research Professionals
New Years Day 5459162 640

Beste leden,

Wie de term ‘wetenschappelijk onderzoek’ googelt komt vaak uit op een definitie of korte uitleg. Het gaat dan om onderzoek waardoor we meer inzicht krijgen in het ontstaan van een ziekte, het effect van een behandeling of het zeker stellen van een diagnose. Onderzoek wordt in vele vormen binnen en buiten het bedrijfsleven uitgevoerd. De belangen die spelen om het onderzoek te initiëren zijn vaak divers en niet altijd even transparant, waardoor (in ieder geval in Nederland) medisch wetenschappelijk onderzoek alleen uitgevoerd mag worden onder strikte wet- en regelgeving, waarin opgenomen controle op de uitvoer en het verzamelen en gebruiken van de onderzoek data. Hierdoor ontstaat (maatschappelijk) vertrouwen in de uitkomst van onderzoek en kunnen we nieuwe behandelingen voor velerlei ziekten met een gerust hart implementeren.

Waarom dan de ophef over het Corona vaccin? Worden hier de regels niet gevolgd? Worden we niet eerlijk geïnformeerd? Zijn de intenties om zo snel mogelijk een vaccin klaar te hebben voor gebruik vanuit een economisch belang gedreven of vanuit een gezondheidzorg perspectief? Hebben we volledig toegang tot data uit alle (wereldwijd) uitgevoerde Corona vaccin onderzoeken van de betrokken firma’s?

Ik denk dat het antwoord op veel van deze vragen positief kan zijn. Natuurlijk weten wij nog niet alles over de Corona vaccins, maar ze zijn aan gedegen wetenschappelijk onderzoek onderworpen geweest en voldoen aan alle wettelijke eisen om toegepast te kunnen worden op mensen. Zoals gewoonlijk zijn er nog geen antwoorden op alle vragen. En dat is precies zoals het in de wetenschap al jaren gaat; we hebben een vraag, we verzamelen antwoorden en opnieuw ontstaan er vragen. Dat heet vooruitgang, voortschrijdend inzicht en vereist vertrouwen in de experts die zich bezighouden met het analyseren van die data.

Onderzoekers laten zich leiden door de feiten en door de principes van eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Deze principes zijn ook vastgelegd in de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 2018. Als researchprofessional ben je op de hoogte van deze gedragscode en draag je dit uit, niet alleen beroepsmatig maar ook maatschappelijk en in je privéleven.

Uiteraard is het van belang nieuwe behandelingen zorgvuldig uit te testen en bijwerkingen of nare neveneffecten te monitoren. Dat zijn we verplicht aan elke proefpersoon en elke patiënt of gezonde persoon die straks het vaccin krijgt toegediend.

Laten we de toepassing van het Corona vaccin positief tegemoet treden met aandacht voor keuzevrijheid, transparantie en verantwoordelijkheid voor onszelf en voor elkaar.

Net als elk jaar zal ook het jaar 2021 ons nieuwe inzichten brengen, ik heb daar alle vertrouwen in.

Namens V&VN RP  wens ik iedereen een heel gezond 2021, met veel respect en vertrouwen voor wetenschappelijk onderzoek.

Cecilia Huisman

Voorzitter V&VN RP

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)