De nieuwe Europese Clinical Trial Regulation (CTR) is van start gegaan

  • 17 februari 2022
  • Nieuwsbericht
  • Research Professionals
Research

Zoals bekend is op 31 januari 2022 de CTR en daarmee ook het CTIS portal van de EMA van start gegaan. Hiermee is de toetsing van klinische studies in Europa centraal georganiseerd. Het doel is klinisch onderzoek sneller en efficiënter op te starten, waardoor ook patiënten sneller kunnen profiteren van nieuwe behandelingen.

Welke stappen zijn de afgelopen tijd gezet?

- Er is nauwe samenwerking tussen de CCMO, VWS en verschillende partijen uit het veld geweest. Ook leden van de V&VN RP hebben een rol gespeeld door deel te nemen in de verschillende werkgroepen van de DCRF. Hierdoor kon een praktisch platform worden gevormd om elkaar te vinden in de voorbereiding op de komst van de CTR.

- De Procedure Lokale Haalbaarheid en bijbehorende Verklaring Geschiktheid Onderzoekstinstelling is op 1 november 2021 opgenomen in de richtlijn Toetsing Geschiktheid Onderzoeksinstelling (TGO)

- De CTIS portal is in Nederland getest

- De Procedure Lokale Haalbaarheid is in de CTA aangepast

- Er zijn diverse online training modules beschikbaar gekomen via de DCRF Academie

De vraag vanuit het bestuur is nu: is iedereen voldoende geïnformeerd over de CTR? Zijn de informatiekanalen helder en vindbaar?

Mogelijk is er nog behoefte aan een workshop over de CTR, georganiseerd door V&VN Researchprofessionals.

Laat ons dit weten door je belangstelling, je vraag of je tip te mailen naar researchprofessionals@venvn.nl.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)