Canmeds Rollen
Het expertisegebied wordt geschreven op basis van de CanMEDS rollen (Canadian Medical Education Directives for Specialists).

De nieuwe beroepsprofielen, uitkomst van het project V&V 2020, beschrijven het verpleegkundige /verzorgende beroep in algemeen geldende competenties. Deze competenties zijn geldend voor elke willekeurige verpleegkundige, onafhankelijk van de sector waarin hij/zij werkt. "Het beroep van de verpleegkundige is een samenhangend geheel en is niet op te delen" staat het in het rapport V&V 2020 - Leren van de toekomst -  dat adviseert om daarom niet meer van beroepsdeelprofielen te spreken. Er voor in de plaats komt een beschrijving van de specifieke, ‘unieke’ expertise die een groep gespecialiseerde verpleegkundigen onderscheid van alle andere groepen. 

Research Professionals
Research Professionals hebben hun eigen expertisegebied. Wat is de essentie van ons beroep? Welke kwalificaties, taken en verantwoordelijkheden heeft de Research Professional nodig? In december 2014 is de Werkgroep Expertisegebied Research Professional opgericht om deze vragen te beantwoorden en het expertisegebied te beschrijven. Het gaat hierbij om de kennis en kunde die de Research Professional onderscheidt van alle andere groepen verpleegkundigen. Deze unieke kennis en kunde gaat de werkgroep verwoorden.

En wat betekent dat voor mij?

Het expertisegebied Researchprofessional:

  • geeft het beroep een eigen beroepsidentiteit  
  • kan je helpen het beroep te versterken en zichtbaar te maken richting je werkgever, opdrachtgever, collega’s, het ziekenhuis/instelling waar je werkt, maar ook richting de overheid.
  • kan je beroep meer erkenning geven en de positie op de markt te verstevigen.
  • kan je laten zien wat je in jouw mars hebt en wat daar allemaal bij komt kijken.
  • kan je de grenzen van het werkterrein transparant maken en zorgen voor een goede werkafbakening en verdeling van verantwoordelijkheden.
  • kan intercollegiaal overleg en contact stimuleren.
     
     

Expertisegebied Research Professional 2021
 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)