Toekomstbestendig verplegen voor research verpleegkundigen in het Radboudumc

  • 18 april 2020
  • Blog/Vlog
  • Beroepsprofielen
  • Research Professionals

Inkijk bij het Radboudumc: Toekomstbestendig verplegen voor researchverpleegkundigen.

Bekwaamheden Bevoegheden

Mbo, Hbo, hoe nu verder?

Februari 2020

Toen bekend werd dat er een wet BIG-II zou komen en er onderscheid zou worden gemaakt tussen regieverpleegkundigen en verpleegkundigen maakte dit overal in het land veel los. Zoveel zelfs, dat dit leidde tot het intrekken van het wetsvoorstel door Minister Bruins. Via het programma Toekomstbestendig Verplegen is het Radboudumc toch verder gegaan met de invoer van functiedifferentiatie op basis van een nieuwe visie op verpleegkundige zorg. Hierbij is het programma Verpleegkundige Innovatie & Positionering van de NFU leidend.

Inmiddels wordt het programma via tranches aangeboden aan de diverse afdelingen in ons huis. De groep researchverpleegkundigen werkt binnen het Radboudumc verspreid door het gehele ziekenhuis en het takenpakket van deze groep verschilt op punten heel erg met die van verpleegkundigen die bijvoorbeeld op een verpleegafdeling werkzaam zijn. Zij kunnen dus niet zomaar mee in het programma. Om deze reden hebben wij als afdeling Clinical Studies een themabijeenkomst georganiseerd met als titel ‘Researchverpleegkundige zorg van de toekomst’. Deze bijeenkomst vond in februari 2020 plaats en is als erg nuttig en inspirerend ervaren.

Met een enthousiaste groep researchverpleegkundigen zijn 11 stellingen voorbereid waarover tijdens de bijeenkomst in groepen is gediscussieerd. Een voorbeeld: Stel, we gaan ook voor researchverpleegkundigen onderscheid maken tussen regieverpleegkundige en verpleegkundige.
Tijdens de bijeenkomst viel op hoe de researchverpleegkundigen zich met hart en ziel allereerst verpleegkundige voelen, dat zij heel veel behoefte hebben aan meer scholing, duidelijke groeiperspectieven en een erkende rol. Er is serieus en constructief overlegd met elkaar.

Nu gaan we alle input die tijdens de themabijeenkomst is opgehaald ordenen en kijken wat de rode draad is en met welke actiepunten wij als eerste aan de slag gaan om de researchverpleegkundige zorg van de toekomst vorm te gaan geven!

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)