Geen “Corona” zorgbonus, tenzij...?

  • 4 oktober 2020
  • Blog/Vlog
  • Coronavirus
  • Research Professionals

Zorgmedewerkers die zich hebben ingezet tijdens de COVID-19 periode van maart tot september 2020 hebben recht op een eenmalige bonus van 1000 euro netto. Het gaat dan om professionals die zich extra hebben ingezet, overuren moesten draaien. Kort samengevat: ‘een bijzonder prestatie hebben geleverd’.

Helaas bleek al snel dat niet iedereen in aanmerking komt voor deze zorgbonus. Het ministerie van volksgezondheid publiceerde een lijst met beroepen die hier niet voor in aanmerking komen. Wat als een mooi gebaar bedoeld was blijkt voor veel zorgprofessionals een klap in het gezicht. De ‘nee tenzij’ lijst bevat veel medewerkers die naast de standaard werkweek vele uren extra zijn ingezet of indirect onmisbaar waren voor de zorg rondom de patiënten of cliënten.

Besturen van de ziekenhuizen of zorginstellingen mogen zelf alsnog bepalen wie recht heeft op de eenmalige zorgbonus. Zo blijkt de medisch directeur van het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASZ) voor alle medewerkers de bonus aan te vragen. ‘We hebben in die maanden een teamprestatie geleverd, niemand uitgezonderd’, aldus Peter van der Meer, ziekenhuisdirecteur ASZ.

Hoe staat het eigenlijk met de extra inspanningen van (research)professionals die betrokken zijn geweest bij het opzetten en starten van wetenschappelijk onderzoek specifiek voor de behandeling of preventie van COVID-19 infectie?

De V&VN research professionals heeft haar leden de situatie gepeild tijdens een webinar op 5 juni j.l.. Daaruit bleek dat een groot aantal van onze professionals vanwege het stoppen van alle lopende onderzoeken minder werkzaamheden te verrichten hadden en veelal (terug) ingezet werden in de zorgpraktijk als verpleegkundige. Aan de andere kant werden in een aantal instellingen in korte tijd veel COVID-19 onderzoeken opgestart en moesten procedures, zoals het verzamelen en indienen van de benodigde onderzoeksdocumenten voor het verkrijgen van goedkeuring van een METC heel snel plaatsvinden. Soms verliep deze procedure in enkele dagen i.p.v. enkele maanden. Dit is alleen maar mogelijk als betrokken researchprofessionals extra inspanning moesten leveren.

Toch staan ook deze researchprofessionals op de ‘nee tenzij’ lijst.

Gezien de variatie aan extra inspanningen heeft de V&VN RP er niet voor gekozen een petitie of anderszins aandacht te vragen voor het verkrijgen van de zorgbonus voor alle researchprofessionals. Wel adviseren wij de besturen van alle zorginstellingen heel serieus te kijken naar wie in deze periode extra overuren heeft gedraaid of een extreme prestatie heeft geleverd en op dit moment niet in aanmerking komt voor de zorgbonus, maar daar wel recht op heeft. Daarnaast spreken we de hoop uit dat alle onderzoeken die gestart zijn ook daadwerkelijk een bijdrage gaan leveren aan het behandelen dan wel voorkomen van deze nare ziekte.

Meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/zorg/zorgbonus

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/ziekenhuisdirecteur-negeert-richtlijn-en-eist-zorgbonus-voor-al-zijn-medewerkers/

 

Namens het bestuur V&VN RP

Cecilia Huisman

Voorzitter

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd