Ervaringen met ONLINE bijeenkomst 5 juni 2020

 • 14 juni 2020
 • Blog/Vlog
 • Coronavirus
 • Research Professionals

‘Een levenlang leren’ staat op bijna iedere gevel van scholingsinstituten. Immers leren houdt niet op na het behalen van je diploma.

Abstract Adult Background Blank

We leerden de afgelopen maanden heel veel! Over Corona maar ook over het gebruik van de digitale wereld en de toepassingen hiervan.

Afgelopen vrijdag 5 juni 2020 hebben we tijdens de ALV van de V&VN RP met aansluitend een workshop geleerd dat het in deze moeilijke tijd van de lockdown, vanwege risico op corona besmetting, het organiseren van digitale scholingsbijeenkomsten een goed alternatief is. Een positieve ervaring die voor herhaling vatbaar is. Door de mogelijkheid van chatten en vragen stellen via de microfoon verliep interactie met de leden heel goed. Ook al konden we niet iedereen zien toch waren we heel blij met een mooie opkomst van 64 deelnemers.

Na de huishoudelijke vergadering en een dringende oproep voor nieuwe bestuurdersleden werd een samenvatting van de enquête: ‘het delen van ervaringen van researchprofessionals tijdens het coronavirus’, getoond.

Uit de enquête blijkt dat er veel acties rondom het sluiten of ‘on hold’ gaan van onderzoeken door de researchprofessionals zorgvuldig zijn opgepakt. Soms liet de informatievoorziening te lang op zich wachten en was de inhoud van de informatie niet in overeenstemming met bestaande en al reeds gecommuniceerde richtlijnen. Welke richtlijnen moet je dan eigenlijk volgen? Zowel de FDA, EMA, de firma’s, Raden van bestuur en de CCMO hebben richtlijnen geschreven over de gevolgen van het ‘on hold’ zetten of sluiten van klinisch onderzoek. Een belangrijke aanbeveling vanuit de V&VN RP is om bij een volgende uitbraak een bevoegde instantie de regie neemt hoe te handelen m.b.t. klinisch wetenschappelijk onderzoek. Zo wordt het voor het researchteam duidelijker hoe te handelen met aandacht voor aan de ene kant de veiligheid van de proefpersoon en aan de andere kant de validiteit en kwaliteit van het onderzoek.

Vragen die nu nog open blijven staan:

 • Hebben we voldoende data kunnen verzamelen in de afgelopen periode door het aanpassen van visites?
 • Zijn eindpunten wel voldoende behaald en is een valide resultaat mogelijk?
 • Zijn proefpersonen voldoende geïnformeerd en is consent verkregen conform de wet en -regelgeving?
 • Zijn nieuwe onderzoeken wel voldoende kritisch beoordeeld door een METC of werd nu zelfs te snel goedkeuring verleend?
 • Maak meer gebruik van remote monitoring. Welke belemmeringen zijn daarvoor nog weg te nemen?
 • Indien protocol deviations optreden, wie bepaald dan welke procedure gevolgd moet worden?
 • Moeten echt alle onderzoeken on hold, of kan er toch een nuance per onderzoek worden aangebracht?

Mogelijk dat we in de toekomst nog antwoorden krijgen op deze vragen. We houden jullie uiteraard op de hoogte.

Namens het bestuur van de V&VN RP dank ik iedereen die heeft geholpen bij het opzetten en uitvoeren van deze bijeenkomst. We zien jullie graag weer een volgende keer online!

Cecilia Huisman

Voorzitter V&VN RP

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)