V&VN Recovery Commissies

De Commissie Congressen is verantwoordelijk voor de organisatie van het jaarlijkse congres, dat vanaf 2024 Congres V&VN Recovery is gaan heten. Daarnaast is V&VN Recovery betrokken bij andere recovery gerelateerde congressen en scholingsdagen. In 2023 is het internationale congres van ICPAN in Nederland georganiseerd, met zo’n 300 internationale deelnemers.

 De commissie stelt met elkaar het programma samen van de verschillende activiteiten. De onderwerpen komen voort uit vragen van de leden en uit de evaluaties van onze congresbezoekers. Voor de commissie zoeken we nog nieuwe leden, met meer mensen wordt het een stuk leuker het jaarlijkse congres te organiseren!

Commissies

De V&VN Recovery-commissies

Een belangrijke doelstelling van de commissie is dat zij zich op de hoogte houdt van de algemeen vakinhoudelijke ontwikkelingen. Aangezien het werkterrein van de Commissie Beroepsontwikkeling erg breed is, zal de aandacht van deze commissie zich richten op drie hoofdgebieden, te weten:

Opleiding

De Commissie wil zicht houden op de bestaande recoveryopleidingen en indien nodig invloed uitoefenen op de inhoud van deze opleidingen. V&VN Recovery heeft een vertegenwoordiger in het overleg met het CZO (College Zorg Opleidingen). De opleidingen moeten aansluiten bij het beroepsdeelprofiel van de recoveryverpleegkundige. Het is een belangrijk middel om de status van het beroep recoveryverpleegkundige te bevestigen. De vernieuwde CZO-geaccrediteerde opleiding is opgebouwd uit EPA’s (Entrusted Professional Activities). Kijk voor meer informatie over de specialistische opleiding tot recovery verpleegkundige op https://www.czoflexlevel.nl/epas/epas-acute-zorg-opleidingen/recoveryverpleegkundige/.

Nieuwe ontwikkelingen op recoverygebied zullen nauwlettend worden gevolgd en zo nodig geïmplementeerd worden in de opleidingen.

Professionalisering

Kwaliteitsbewaking en -bevordering zijn continue onderwerpen waar de commissie een actieve rol speelt naar de leden toe. Zo is er een contactpersonen-groep opgericht met  recovery verpleegkundigen uit verschillende ziekenhuizen, om informatie uit te wisselen, nieuws vanuit de beroepsvereniging terug te koppelen naar collega’s op de werkvloer en omgekeerd informatie te vragen vanuit de beroepsvereniging aan collega’s in het land.

Voorzitter: Rachel Walker

Leden:

  • Sharine van Rees
  • Lineke Gitsis (CZO)
  • Martha Maris (contactpersonen)

De commissie houdt de leden vakinhoudelijk op de hoogte via het verenigingsorgaan Waking Up en de internetsite. De Commissie Vakblad en Website zoekt hiervoor artikelen, schrijft deze zelf en krijgt informatie van het bestuur en de verschillende commissies om te publiceren. Ook is het mogelijk als lid een artikel in te sturen voor publicatie. De redactiecommissie van de Waking Up doet het meeste via email en probeert 1 of 2 keer per jaar bij elkaar te komen voor overleg. Omdat in deze commissie nu alleen bestuursleden zitten, hebben we dringend nieuwe aanwas van redactieleden nodig!

Voorzitter:
Simone van der Werf

Leden:
Janneke Hoefnagel

Webmaster:
Consupport | info@consupport.nl

Commissie Congressen

De Commissie Congressen is verantwoordelijk voor de organisatie van het jaarlijkse congres, dat vanaf 2024 Congres V&VN Recovery is gaan heten. Daarnaast is V&VN Recovery betrokken bij andere recovery gerelateerde congressen en scholingsdagen. In 2023 is het internationale congres van ICPAN in Nederland georganiseerd, met zo’n 300 internationale deelnemers.

De commissie stelt met elkaar het programma samen van de verschillende activiteiten. De onderwerpen komen voort uit vragen van de leden en uit de evaluaties van onze congresbezoekers. Voor de commissie zoeken we nog nieuwe leden, met meer mensen wordt het een stuk leuker het jaarlijkse congres te organiseren!

Voorzitter: Claudia van Aken

Leden:

  •     Anita Bruins
  •     Rasa van Wagensveld
  •     Wilma Mulder