Waking Up | Mediagegevens 2024

ISSN nummer: 1568-4431

Ondertitel: Officieel orgaan van de afdeling V&VN Recovery

Verschijningsfrequentie: De Waking Up wordt 5 keer per jaar gratis toegezonden aan alle leden van V&VN Recovery en aan begunstigers van V&VN Recovery.

Bereik: Op nagenoeg alle recoveryafdelingen in Nederland; buitenlandse leden van V&VN Recovery en buitenlandse begunstigers.

Uitgave, redactie en Advertentieacquisitie: V&VN Recovery Tel.: 024 6415814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Abonnementen                                

Abonnementen: € 60.=per jaar (excl. 6% BTW)

Losse nummers: € 17.=  excl. verzendkosten en 6% BTW

Extra bewijsnummer: € 17.=  excl. verzendkosten en 6% BTW         

 

Verschijningsdata: op/rond 29 februari (maart-nummer), 1 mei, 17 juli, 9 oktober, 11 december

Aanleveren kopij en advertenties: Zie bijgevoegd schema Sluitingsdata 2024

Oplage: 2.900 exemplaren (Controlled Circulation).

Druk procédé: offset

Papiersoort: binnenwerk: 90 grams mat MC

Omslag: 150 grams mat MC

Logokleuren: …… , proces ……

Bijzonderheden: de Waking Up wordt gedrukt op chloorvrij papier.

Bladspiegel: A-4: 21 x 29,7 cm.                

Zetspiegel: 194 x 267 mm

Materiaal: uitsluitend digitaal.  

Extra kosten: zetkosten, lithokosten, foto’s (of scans van foto’s) en/of werktekeningen welke door de redactie of de drukker gemaakt moeten worden, worden tegen geldende tarieven bij de opdrachtgever in rekening gebracht.                 

Bankrelaties ING: rekeningnummer NL58INGB 0007 4187 00 te Hardinxveld-Giessendam.

Druk: Drukkerij De Kleijn Wijchen BV.

 

Advertentieformaten en tarieven

Formaat Breed x hoog 1x per jaar 3x per jaar 6x per jaar
1/1 pagina 190 x 255 mm € 850 € 790       € 770
1/2 pag. liggend 190 x 130 mm € 640 € 580       € 560
1/2 pag. staand 95 x 255 mm € 640 € 580 € 560
1/4 pagina 92 x 130 mm € 570 € 530 € 510
3/4 pagina 190 x 200 mm € 730 € 650 € 630
         

 

Tel.: 024 6413822 (info@drukkerijdekleijn.nl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Toeslag speciale plaats

  • omslag blad 4: advertentietarief plus 50%
  • omslag blad 2 of 3 : advertentietarief plus 25%

Steunkleur advertentietarief plus € 495,- per kleur

Fullcolour advertentietarief plus € 795,- (per uitgave)

Bij meerdere keren plaatsing van dezelfde advertentie met steunkleur of als fullcolour is een aangepaste prijs op aanvraag beschikbaar.

Bijlage/brochure

  • los inlegvel (A-4) enkelzijdig bedrukt € 475,- (incl. insteekkosten)
  • los inlegvel (A-4)dubbelzijdig bedrukt   € 600,- (incl. insteekkosten)
  • los inlegvel anders dan A-4 € 950,- (incl. insteekkosten)                                                                             

Diversen

  • bij opdrachten tot plaatsing dient het advertentiemateriaal uiterlijk op de afgesproken aanleverdatum in het bezit van de redactie te zijn. Bij niet nakomen van deze afspraken worden de tarieven geheel in rekening gebracht.
  • bij annulering van een advertentieopdracht na sluiting van de aanleverdatum wordt het volledige advertentietarief in rekening gebracht.
  • redactie, advertentieacquisitie, drukker en uitgever zijn niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van het aangeleverde advertentiemateriaal.
  • advertenties kunnen zonder opgaaf van reden worden geweigerd.                                                                                                                                                                                                                                                    

BTW advertenties: 21% BTW  (dan wel geldend tarief)

Geldigheid media-info: 01-01-2024 t/m 31-12-2024

Sluitingsdata 2024

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)