Visie

 “ Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners in staat stellen om hun beroep op het hoogste kwaliteitsniveau met trots en passie uit te oefenen”, daar staan we voor en daar gaan we voor.

Wij vinden het belangrijk dat praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners invloed hebben op kwaliteit, professionalisering en opleiding binnen de huisartsenpraktijk, gezondheidscentrum, verpleeghuis, verstandelijk gehandicaptenzorg en asielzoekerscentra.
Wij hebben samenwerkingsverbanden met huisartsenorganisaties, Verenso en andere beroepsorganisaties.

Pijlers

Voor de komende jaren zijn er drie pijlers waarop de V&VN Praktijkverpleegkundigen-Praktijkondersteuners voortbouwt:

  • Een sterke en gezonde organisatie, vóór en dóór leden
  • Samenwerking
  • Deskundigheidsbevordering.

Beleidsplan en Jaarplannen

De koers voor de komende jaren staat in het Strategisch Beleidsplan.
Vervolgens stelt het bestuur elk jaar het Jaarplan op, waarin de de evenementen, acties en activiteiten beschreven staan van het bestuur en van de werkgroepen.
De plannen worden door de leden (Algemene Afdelings Vergadering) beoordeeld en goedgekeurd.

Algemene Afdelings Vergadering

V&VN Praktijkverpleegkundigen-Praktijkondersteuners bestaat vóór en dóór haar leden. De leden bepalen dan ook de koers van de afdeling. Elk jaar vindt er een Algemene Afdelings Vergadering (AAV) plaats. De leden kunnen zich dan uitspreken over wat zij belangrijk vinden. Denk daarbij ook aan het benoemen van bestuursleden.
Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over acties, activiteiten en de financiële situatie. 

Ben je lid van afdeling Praktijkverpleegkundigen-Praktijkondersteuners? Dan kun je de verslagen van de afgelopen AAV's inzien. Log in op MIJN V&VN

Lees meer over

Platform Ouderenzorg

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)