SSFH initieert pilots nieuwe opleiding tot PVH

  • 30 oktober 2020
  • Nieuwsbericht
  • Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
Banner Kleuren

Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) is akkoord gegaan met het initiatief om te starten met de implementatie van de Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg (PVH). Met de start van twee pilot opleidingen wil SSFH ervoor zorgen dat er zowel modulair en regulier kan worden opgeleid. Daarnaast heeft SSFH aangegeven dat doorstroom en zij-instroom mogelijk moet zijn voor potentiële PVH’ers. Dit wil zij bewerkstelligen door het invoeren van een landelijk, onafhankelijk assessment dat gericht is op het kunnen uitoefenen van de PVH rol.

De pilot-opleidingen moeten leiden tot het toekennen van een diploma Praktijk Verpleegkundige Huisartsenzorg voor de twee groepen studenten die aan deze pilots deelnemen en de studenten die daarna de PVH-opleiding gaan volgen. De twee pilot opleidingen zullen starten in 2021.

Als gevolg van de veranderende zorgvraag hebben werkgeverspartijen in de huisartsenzorg te kennen gegeven meer hbo-opgeleide professionals in de huisartsenzorg te ambiëren. Deze partijen hebben in 2016 het profiel van de Praktijkondersteuner (POH) aangepast en zijn daarna gestart met het ontwerp van een nieuwe rol; Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg (PVH).

In 2018 is het, door de verschillende partijen ontwikkelde, profiel PVH goedgekeurd en presenteerde de Samenwerkende Hogescholen de voorgenomen opleidingstrajecten. Aangezien partijen de huidige praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige ook de mogelijkheid wil bieden door te kunnen stromen, hebben zij met elkaar gekeken naar een nieuw opleidingstraject waarbij de volgende zaken belangrijk zijn:
• Een modulair programma dat goed aansluit op de huidige praktijk binnen de huisartsenzorg;
• Een onderzoek naar de mogelijkheid om de reguliere 2-jarige opleiding te kunnen aanpassen op de eisen van de arbeidsmarkt en te versnellen naar één jaar;
• Een route maken voor de huidige populatie Praktijkondersteuners (met en zonder hbo-V) waarbij een onafhankelijk assessment onderdeel uitmaakt van de toelating;
• Het kunnen stapelen van bij-, en nascholingen, en andere competenties bovenop de behaalde diploma’s.

Voorafgaand aan de start van de pilots zullen twee expertgroepen aan de slag gaan met het formuleren van nieuwe leeruitkomsten en de ontwikkeling van een onafhankelijk assessment, wat de toelating van studenten efficiënt moet laten verlopen. SSFH werkt momenteel aan de laatste details van het plan van aanpak voor de pilots en het onafhankelijke assessment. De expertgroepen zullen op zeer korte termijn aan de slag gaan. Het doel is om in januari 2022 de eerste gediplomeerde PHV-er het werkveld te laten betreden. De komende periode zullen regelmatig updates over het verloop van het voorbereidingsproject en de pilots gepubliceerd worden op www.ssfh.nl.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)