Nieuw Skillmix-instrument voor de huisartsenzorg:hulpmiddel voor strategisch personeelsmanagement

  • 15 april 2023
  • Nieuwsbericht
  • Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

Het Skillmix-instrument spiegelt en inspireert. Het stimuleert om strategisch na te denken over de best passende functiesamenstelling, die in elke huisartsenvoorziening anders is. Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en knelpunten zien als kansen, vormen daarbij de focus.

Hulpmiddel bij het vinden van oplossingen voor het personeelsvraagstuk.

Het nieuwe Skillmix-instrument is een gratis toegankelijk online applicatie, dat huisartsen-voorzieningen ondersteunt bij het vinden van oplossingen voor het personeelsvraagstuk.

Gebruikers krijgen stapsgewijs feedback op de functiesamenstelling (‘skillmix’) en ervaren arbeidsmarkt-knelpunten van hun voorziening. Het instrument biedt handvatten bij het oplossen hiervan, nu én in de toekomst.

Door te helpen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen én het duurzaam inzetten van zorgpersoneel, draagt het Skillmix-instrument bij aan het waarborgen van de kwaliteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg in Nederland.

Het instrument is ontwikkeld door het Nivel in samenwerking met de stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH).

Meer weten of aanmelden? Kijk hier voor meer informatie.

Neem voor meer vragen contact op met een van de Nivel-onderzoekers, via skillmix@nivel.nl.

Direct aanmelden: ga naar Aanmelden als huisartsenpraktijk of Aanmelden als HAP / HDS.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)