Leden Medische Vakcommissie gezocht!

  • 5 juli 2023
  • Nieuwsbericht
  • Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

Wij zoeken jou!

Onze afdeling VenVN Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners en de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen (NVvPO) ontvangen regelmatig verzoeken om deel te nemen aan conferenties, werk- en klankbordgroepen of het meelezen en beoordelen van richtlijnen, kwaliteitsstandaarden en protocollen. 

Medische Vakcommissie

In januari 2021 zijn beide beroepsverenigingen gestart met een gezamenlijke Medische Vakcommissie om actief bij te dragen aan de ontwikkeling en professionalisering van de POH, PVK en PVH binnen de huisartsenvoorziening. 

Momenteel hebben we ruimte voor twee nieuwe kanjers die actief me ons mee willen denken. 

Activiteiten
Commissieleden beoordelen richtlijnen, kwaliteitsstandaarden en protocollen en voorzien deze van commentaar en suggesties.
Daarnaast nemen zij deel aan invitational conferences, bijeenkomsten  en werkgroepen.

De binnengekomen verzoeken worden onderling verdeeld, naar expertise en beschikbare tijd.

Samenstelling
De commissie wordt samengesteld uit leden van beide beroepsverenigingen en wordt daarbij aangestuurd door een coördinator. De commissie bestaat op dit  moment uit 6 leden.
Gezamenlijk beschikken de commissieleden over meerdere expertises, zoals ouderenzorg, GGZ, longziektes, hart- en vaatziektes, diabetes mellitus, palliatieve- en oncologische zorg.

Deelnemen en vergoeding
Deelnemen aan deze commissie is op basis van vrijwilligheid, maar is niet vrijblijvend.  Voor deelname aan deze commissie is een vacatievergoeding van toepassing.

Meer weten over deze interessante functie? Wil jij actief bijdragen aan de ontwikkeling en professionalisering van jouw vakgebied, een e-mail met een korte motivatie en kort CV aan de Berry van Bruchem, coördinator van de Medische Vakcommissie, via berryvanbruchem@nvvpo.nl. Na ontvangst van jouw gegevens neemt hij verder contact met je op.

Mocht je het nog niet zeker weten of dit iets voor jou is dan kun je Berry ook benaderen voor aanvullende informatie.

 

 

Kennis

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)