Gemengde reacties op rapport ‘Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies’

  • 13 februari 2020
  • Nieuwsbericht
  • Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

Wat is er nodig om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden? Over die brede vraag van de Tweede Kamer schreef de commissie 'Toekomst zorg thuiswonende ouderen' onder leiding van Wouter Bos het rapport Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies.
‘En nu vragen we wat ú ervan vindt en welke input ú de commissie wil meegeven’, zegt Vilans-bestuurder en commissielid Mirella Minkman. De commissie verzamelt de komende periode input en weegt deze voor haar advies 2.0 dat voor de zomer verschijnt.

Het verzoek om feedback werd tijdens een bijeenkomst met verschillende maatschappelijke partijen gedaan. Die bijeenkomst was afgelopen woensdagavond. Na een welkomstwoord van gespreksleider Minkman, waarin ze haar waardering voor de vele reacties uit alle kanten van de samenleving uitspreekt, is Wouter Bos aan het woord.
Hij rept in zijn videoboodschap over een ‘radicaal advies’. ‘Misschien lijkt het rapport niet zo vernieuwend, maar hoewel we absoluut geen geldverslindende stelselherziening voorstellen, zetten we toch een aantal zaken op scherp. Onder andere dat als we verpleegkundigen uit het buitenland gaan halen om de zorg voor ouderen thuis op peil te houden, we het paard achter de wagen spannen. We zullen dat financieel gewoonweg niet kunnen bolwerken. We agenderen een maatschappelijk vraagstuk. Ons advies zit daarom meer in het matigen van het beroep op de zorg en anders organiseren. Bijvoorbeeld doordat we zeggen dat digitaal het ‘nieuwe normaal’ moet worden. En te stellen dat er voor ouderen meer mogelijkheden moeten zijn om geclusterd te gaan wonen.’

De eerste spreker die mag reageren op het rapport, is de gedeputeerde van provincie Zeeland, Harry van der Maas...

lees op de website van Vilans het uitgebreide artikel

 

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)