Cao Huisartsenzorg: onderhandelaarsakkoord bereikt!

  • 21 november 2023
  • Nieuwsbericht
  • Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

Cao-partijen zijn in september 2023 met elkaar in overleg gegaan om tijdig te komen tot goede en passende afspraken vanaf 2024. Mede gezien de werkdruk, krappe arbeidsmarkt en hoge inflatie die grote invloed heeft op de werkomstandigheden en koopkracht van medewerkers in de huisartsenzorg. De inzet van de partijen was te komen tot een concurrerende cao voor de huisartsenzorg.

Werknemerspartijen NVDA, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn en NVvPO en werkgeverspartijen LHV en InEen zijn tevreden met het bereikte resultaat en hebben er vertrouwen in dat zij hiermee een goed akkoord voorleggen aan hun leden. Het akkoord wordt op de Landelijke Ledenvergadering van dinsdag 28 november voorgelegd aan de afgevaardigde LHV-ambassadeurs.

In dit onderhandelaarsakkoord krijgt de nieuwe cao een looptijd van 18 maanden, van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025.

Meer details lees je hier .

Huisartsen CAO

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)