Buurtzorg Nederland stapt uit ActiZ

  • 8 januari 2020
  • Nieuwsbericht
  • Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

Buurtzorg Nederland heeft zijn lidmaatschap van brancheorganisatie ActiZ opgezegd. Buurtzorg-directeur Jos de Blok verschilt fundamenteel van mening over de toekomst van de wijkverpleging.

Buurtzorg-directeur Jos de Blok maakt zich zorgen over de oplossingsrichtingen die worden bedacht aan de overlegtafels van het ministerie van VWS, ActiZ, Zorgverzekeraars Nederland en beroepsorganisatie V&VN. In zijn optiek luisteren ze onvoldoende naar vakmensen. “Een klein gezelschap van bestuurders voert vooral systeemdiscussies over hoe bepaalde onderdelen van de wijkverpleging georganiseerd moeten worden. Ze denken in structuren en systemen. Als ze hun oplossingen top-down willen invoeren, leidt dat tot problemen op de werkvloer”, zegt Jos de Blok in een interview met Zorgvisie. In een open brief aan de minister stelt hij dat een beroepsstandaard wijkverpleging de oplossing is.

Reactie ActiZ
ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties betreurt het vertrek van Buurtzorg als lid van de vereniging. De suggestie van Buurtzorg dat ActiZ met andere zorgpartijen en het ministerie van VWS ‘systeemdiscussies’ voert over de toekomst van de wijkverpleging en te ver af zou staan van de praktijk van de wijkverpleegkundigen, kan ActiZ niet plaatsen.

Buurtzorg Nederland en ActiZ
De verhouding tussen ActiZ en Buurtzorg stond al langer onder druk. ActiZ stapte een jaar geleden naar de Governancecommissie gezondheidszorg van het Scheidsgerecht Gezondheidzorg, omdat Buurtzorg zich niet gehouden zou hebben aan de Governancecode zorg. Achteraf gezien betreurde ActiZ de gang van zaken. Hetzelfde resultaat was bereikt zonder tussenkomst van de governance-commissie. Dat was de strekking van een gezamenlijke verklaring in november 2019. Beide partijen verklaarden toen dat ze meer inhoudelijk met elkaar in gesprek zijn geraakt over de toekomst van de wijkverpleging. Maar dat gesprek heeft uiteindelijk dus niet geleid tot een echte verzoening. Integendeel, de afgelopen weken bleek dat ActiZ en Buurtzorg fundamenteel van inzicht verschillen over de te volgen koers.

bron: skipr
20200108

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)