Actieweek en Malieveldmanifestatie 1 juli: juist nu is actie nodig

  • 3 juni 2022
  • Nieuwsbericht
  • Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

Beste collega's, 

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de huisartsen actie gaan voeren op 1 juli. Hoe dit er exact uit gaat zien weten we nog niet. 

Inmiddels is er wel contact geweest tussen de verschillende beroepsverenigingen die ook in de huisartsenpraktijken werkzaam zijn. O.a. de NVvPO, NAPA, POH-GGZ, NVDA, VS en Triagisten.

De NVvPO is door de LHV gevraagd om met andere beroepsverenigingen actief mee te doen aan deze aangekondigde acties.

Namens de afdeling V&VN PVK-POH hebben we aangegeven actiebereid te zijn. We vinden het belangrijk dat genoemd wordt dat de huisartsenpraktijk uit meerdere professionals bestaat en we allen te maken hebben met een enorme werkdruk. De huisartsen kunnen allang niet meer zonder de andere professionals.

Graag vragen we jullie om je mening te delen door de gezamenlijke vragenlijst die is opgesteld in te vullen. Deze vind je hier.

Heb het er ook met je naaste collega's over! 
Samen sterk! 

We houden jullie op de hoogte van de acties, mogelijkheden en verwachtingen.

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!